1. Homepage
  2. Onderwijs

5 manieren om het universitaire onderwijs van uw kind te financieren

5 manieren om het universitaire onderwijs van uw kind te financieren
0

5 manieren om de schoolopleiding van uw kind te financieren

Wist u dat de kosten van een 4-jarige opleiding ongeveer $ 20.000 per jaar bedragen.

De kosten van een hbo-opleiding zijn tegenwoordig waarschijnlijk de duurste kostenpost bij het opvoeden van kinderen.Als je rekening houdt met collegegeld, examengeld, kosten van levensonderhoud, huisvesting, boeken en computers, is het niet verwonderlijk dat de gemiddelde kosten van universitair onderwijs meer dan $ 20.000 per jaar bedragen en dat is vóór de sociale kant van het universiteitsleven.

We leven tegenwoordig in een wereld waarin alleen de best opgeleide en best voorbereide mensen kunnen slagen.De arbeidsmarkt is waarschijnlijk het meest cruciale en competitieve element van onze samenleving, en het hebben van een hbo-opleiding en diploma is een grote voorwaarde om daarin te slagen.

Als onze kinderen klaar zijn om de arbeidsmarkt te betredenwereld van werk zal het nog moeilijker zijn en een hbo-opleiding zal essentieel zijn om te slagen.Hier volgen vijf manieren om de studie van uw kind te financieren.

1.De gebruikelijke methode voor het financieren van hbo-opleidingen door ouders is uit het huidige inkomen, dat wil zeggen uit uw wekelijkse of maandelijkse salaris.

Hoewel dit de meest gebruikelijke methode is om hbo-opleidingen te financieren, is heteen die alleen de zeer rijken of hoogbetaalden zich gemakkelijk kunnen veroorloven.Zelfs als er 2 salarissen zijn, vinden de meeste gezinnen het moeilijk en zullen er offers nodig zijn, zeker als je meer dan 1 kind hebt.In het beste geval kunnen de meeste ouders het zich alleen veroorloven om een ​​deel van de kosten van hbo-opleiding bij te dragen uit het huidige inkomen.Er zijn extra inkomstenbronnen nodig.

2.Uw kind kan zich een weg banen door de universiteit.

Veel studenten moeten werken tijdens hun studie, maar velen vinden het erg moeilijk om een ​​baan, colleges en een sociaal leven te combineren.Het resultaat is vaak dat studenten stoppen met studeren, zakken voor hun examens of het niet zo goed doen als ze zouden kunnen.

3.Uw kind heeft misschien de mogelijkheid om studieleningen af ​​te sluiten om hun hbo-opleiding te bekostigen.

Vandaag de dag wordt de overgrote meerderheid van de studenten gedwongen om studieleningen af ​​te sluiten om hun studie geheel of gedeeltelijk te bekostigenopleiding.Gewoonlijk om ouderbijdragen te subsidiëren, zijn studieleningen de meest gebruikelijke manier waarop studenten hun eigen hbo-opleiding financieren.Veel studenten verlaten de universiteit echter met aanzienlijke schulden en zelfs met historisch lage rentetarieven. Studenten van vandaag kunnen verwachten dat ze gedurende vele jaren aanzienlijke maandelijkse aflossingen moeten betalen.

4.Uw kind kan een studiebeurs krijgen of recht hebben op beurzen van federale of lokale fondsen voor de kosten van zijn hbo-opleiding.

Er zijn veel bronnen van studiebeurzen of beurzen en met een beetjevan het onderzoek kunnen de meeste studenten tegenwoordig een beurs vinden.Deze bronnen kunnen echter niet worden gegarandeerd voor de toekomst.Hoewel beurzen en subsidies niet hoeven te worden terugbetaald en als zodanig de voorkeur hebben boven leningen, zijn ze niet gegarandeerd of voorspelbaar en daarom is het een risico om erop te vertrouwen voor onze kinderen.

5.Sluit een onderwijsspaarplan af om een ​​hbo-opleiding te financieren.

Een onderwijsspaarplan is een periodiek spaarplan waaraan u en uw kinderen kunnen bijdragen.De plannen worden beheerd door hogescholen of overheidsinstanties en kunnen worden afgesloten voor elk kind, inclusief pasgeboren baby’s.Vanwege de effecten van samengestelde rente op de lange termijn, hoe eerder u uw plan afsluit, hoe gemakkelijker het zal zijn en hoe lager uw bijdragen zullen zijn.Omdat het geld wordt opgebouwd voordat ze naar de universiteit gaan, zijn studenten niet afhankelijk van beurzen, beurzen of leningen en kunnen ze zich concentreren op hun studie.

Er zijn een aantal opties om dit te doen.financier de schoolopleiding van uw kind, maar de enige manier waarop fondsen kunnen worden gegarandeerd, is door een onderwijsspaarplan af te sluiten.Met het onderwijsspaarplan bepaal je zelf wat je kunt beleggen en kan je kind ook bijdragen aan zijn of haar hbo-opleiding.Met een beetje geluk zijn er nog steeds beurzen en beurzen beschikbaar, evenals leningen om indien nodig aan te vullen.Als uw kind niet naar de universiteit gaat, kan het fonds worden geïncasseerd.

Als u vroegtijdig een spaarplan afsluit, krijgt uw kind echte kansen op een hbo-opleiding en de beste vooruitzichten opeen baan als ze de universiteit verlaten.

Je bent misschien geïnteresseerd in