1. Homepage
  2. Wetenschap

Een nieuwe paradigmaverschuiving in het creëren van rijkdom

Een nieuwe paradigmaverschuiving in het creëren van rijkdom
0

Een nieuwe paradigmaverschuiving in het creëren van rijkdom

Het creëren en vergaren van rijkdom is meer dan alleen een noodzaak.Eeuwenlang heeft de beoefening van het beklimmen van de ladder naar rijkdom geleid tot oorlogen, invloed gehad op literatuur en gevormde culturen.Of rijkdom nu in de vorm van geld of voedsel komt, alle beschavingen hebben ernaar gestreefd.

Het systeem van het creëren van rijkdom is gebaseerd op het huidige wereldbeeld, dat op zijn beurt is gebaseerd op de manier waarop wetenschap wordt bestudeerd en waargenomen.De meeste mensen zullen zich niet bewust zijn van de bestaande paradigma’s van het creëren van rijkdom.Ze zullen het te druk hebben met het vergaren en creëren van rijkdom in plaats van zich bezig te houden met het proces dat zij en hun rijkdom hebben doorgemaakt.

Bestaande paradigma’s voor het creëren van rijkdom zijn de drijvende kracht achter economieën, en eventuele tekortkomingen in bestaande paradigma’s kunnen leiden tot veranderingen inde achtergrond van het creëren van rijkdom.Een nieuwe wetenschap kan de interesse van mensen wekken en investeringen in verschillende richtingen doen verschuiven.Een verschuiving in interesse en investeringen kan leiden tot nieuwe wereldbeelden.Met nieuwe wetenschap en wereldbeelden kan een nieuw systeem van welvaartscreatie worden ontwikkeld.Deze paradigmaverschuiving kan worden volgehouden zolang het systeem relevant is.Opnieuw zullen tekortkomingen worden gevonden en opnieuw zullen wijzigingen worden aangebracht.Het proces gaat door.

Primitieve mensen waren nomaden.Ze trokken rond en leefden van dag tot dag, spaarden weinig voor winkels en leefden van het voedsel dat ze konden tegenkomen.Zodra ze zich vestigden en zodra landbouw een manier van leven werd, leerden mensen proviand aan te houden.Voorzieningen houden betekende rijkdom behouden.Het bezit van rijkdom gaf mensen de kans om heerschappij te houden over degenen die veel minder rijkdom bezaten.De kloof tussen degenen die iets hadden tussen degenen die niets hadden, groeide en werd groter.

Op dat moment tierde de plaatselijke rijkdomcreatie hoogtij, en nergens is dit zo duidelijk als in de Middeleeuwen.Rijke landeigenaren namen arme boeren in dienst om als slaven of leengoederen te werken.Rijkdom werd met geweld vergaard.Compensatie kwam alleen als een oogst succesvol was en als de vruchten van de oogst konden worden verkocht.Slechts een paar mensen hadden rijkdom en ze waren in het begin niet erg liefdadig.

Toen de menselijke vaardigheden verder reikten dan de landbouw, begon het industriële tijdperk en werd gecentraliseerde welvaartscreatie het paradigma.Slaven werden werknemers die werden gecompenseerd met lonen en salarissen.Zoals betalingen werden gestandaardiseerd, waren bedrijven dat ook.Monopolies waren er in overvloed en de concurrentie was laag.

De wetenschap was echter in opkomst en naarmate meer mensen wetenschappelijk werden opgeleid, begonnen steeds meer mensen de industrie en haar werking te begrijpen.Langzaam nam de concurrentie toe, werden monopolies doorbroken en banen die ooit aan een paar mensen waren gegeven, konden al door velen worden vervuld.

Met de verspreiding en overvloed van industrieën kwam vooruitgang in de wetenschap – en met deze vooruitgang kwamen ontdekkingen diemeer banen.Met vaccinatie kwamen epidemiologen.Met de ontdekking van DNA kwamen moleculair biologen.Met het internet kwamen webontwerpers, grafische kunstenaars en makers van databases.

Met de opkomst van het informatietijdperk kwam massale privatisering.Het paradigma voor het creëren van rijkdom bestond uit gemeenschappen zonder grenzen, waar iedereen zich in alles kon specialiseren.Een wetenschapper kan journalist zijn, maar gespecialiseerd zijn in kernfysica.Een academicus kan een econoom zijn die met de overheid overlegt over de haalbaarheid van de introductie van nieuwe landbouwgewassen.Terwijl het World Wide Web langzaam de wereld doorkruiste, kruisten carrières elkaar en versmolten.

Als het middeleeuwse tijdperk de macht in handen van de rijken van het land bracht en als het industriële tijdperk boog voor degenen diewaren rijk in de industrie, de moderne tijd verschuift rijkdom naar degenen die over hersens beschikken.De rijkste man ter wereld is Bill Gates, een nerd die nog steeds de hele weg naar de bank lacht.

Door de massale privatisering van de moderne tijd hebben bedrijven elkaar vooruit geholpen.Als een voedingsbedrijf vooruitgang wil, moet het overleggen met wetenschappers om veiligheidstests op hun producten uit te voeren, met voedingsdeskundigen om hun producten als superieur te bestempelen, met reclamebureaus om hun product op de markt te brengen, en met complete eBusiness-oplossingen om het bakstenen kantoor naar deInternet.

Bij het paradigma draait alles om teamwerk: om rijkdom te creëren, moet iedereen elkaar helpen succesvol te zijn.Niet langer hebben de kleinsten schulden om de groteren rijker te maken.Iedereen moet de race lopen, maar iedereen moet elkaars hand vasthouden om samen de eindstreep te halen.

Sommige onderzoekers noemen dit het tijdperk van vrije intraprise, het tijdperk van massale decentralisatie van het creëren van rijkdom.Dit is een tijdperk waarin iedereen en iedereen rijk kan zijn, en waar iedereen en iedereen dat kan doen zonder verantwoording af te leggen aan een hogere macht.Mensen ontvangen niet alleen salarissen of lonen – ze kunnen een vergoeding ontvangen op basis van hun waarde, of een percentage van wat ze hebben verkocht.Ze kunnen op verschillende manieren rijkdom vergaren en ontvangen.

Nu internet mensen bij elkaar brengt, is de wereld één grote familie geworden.Het potentieel om rijkdom te creëren en te vergaren ligt niet langer bij één persoon – het wordt aan velen gegeven, en toch moeten deze vele afzonderlijke elementen nog steeds samenwerken om individueel te slagen.

Voorlopig is kennis gemakkelijk beschikbaarbeschikbaar, en met gewaardeerde intelligentie, lijkt het huidige paradigma geschikt.Hoe lang het zal duren, en wat er daarna zal gebeuren, ligt echter nog steeds buiten het voorspellende vermogen van de door de hersenen gestuurde samenleving van vandaag.

Je bent misschien geïnteresseerd in