1. Homepage
  2. Wetenschap

Kunst of wetenschap: de ware aard van digitale fotografie

Kunst of wetenschap: de ware aard van digitale fotografie
0

Kunst of wetenschap: de ware aard van digitale fotografie

Wat is de ware aard van digitale fotografie?Veel mensen stellen deze vraag al een hele tijd.Als mensen de vraag stellen naar de ware aard van digitale fotografie, bedoelen ze vaak of het kunst of wetenschap is.

Hier volgen enkele argumenten voor beide partijen:

A) Kunst: veel mensen beschouwen digitale fotografie als een kunstvorm omdat ze een uiting van emotie mogelijk maakt.Zij geloven dat digitale fotografie een voortzetting is van de teken- of schilderkunst.U ziet dat digitale fotografie net als schilderen is, in die zin dat hoewel er nauwkeurige foto’s van de werkelijkheid worden gemaakt, er ook enige aanpassingen mogelijk zijn via de verschillende digitale hulpmiddelen die tegenwoordig beschikbaar zijn.

Zelfs zonderde montage veel mensen geloven nog steeds dat digitale fotografie kunst is vanwege het feit dat er een kunstenaarsoog voor nodig is om een ​​geweldig onderwerp van digitale fotografie te vinden.De aard van digitale fotografie als kunst heeft iets te maken met het feit dat een kunstenaar in staat is om emoties en uitspraken uit te drukken door middel van visuele onderwerpen.

De aanhangers van de “artistieke aard vandigitale fotografie bepleiten ook hun zaak door te stellen dat het emotionele boodschappen kan overbrengen door middel van esthetiek.De schoonheid van elke foto moet natuurlijk ook worden toegeschreven aan de persoon die de foto’s maakt.Een van de sterkste argumenten voor het artistieke karakter van digitale fotografie is het feit dat de foto zelden echt is wat met het blote oog wordt gezien.Via de camera en de computer kan iemand het beeld veranderen om te laten zien wat hij of zij wil laten zien.

B) Wetenschap: sommige mensen beweren dat wetenschap de ware aard vanDigitale fotografie.Een argument is dat fotografie, in tegenstelling tot schilderkunst, eigenlijk voortkomt uit iets dat bestaat en niet uit de geest of emotie van een schilder.Dit kan erg overtuigend zijn, aangezien een fotograaf inderdaad geen foto’s maakt.Hij of zij neemt ze alleen maar.

Een ander argument met betrekking tot de wetenschappelijke aard van digitale fotografie is het feit dat de bewerking die mensen doen en de aanpassingen die fotografen maken, gebaseerd zijn op een reeks stappen diewetenschappelijk kan worden beperkt.Mensen die pleiten voor het wetenschappelijke karakter van digitale fotografie kunnen redeneren dat dezelfde reeks stappen genomen kan worden om tot dezelfde resultaten te komen.Digitale fotografie heeft een zekere mate van constantheid waardoor het een wetenschap wordt.

Maar wat is de ware aard van digitale fotografie?We hebben de verschillende argumenten gelezen die wetenschap en kunst ondersteunen.Er lijkt geen oplossing voor deze vraag te zijn, toch?

De ware aard van digitale fotografie zal altijd een paradox blijven.Dit betekent dat hoewel het als een kunst kan worden beschouwd, het ook als een wetenschap kan worden beschouwd.Wanneer is de paradox van de aard van digitale fotografie opgelost?Nou, het is opgelost wanneer iemand een digitale foto maakt.

De ware aard van digitale fotografie ligt in de handen van de persoon die de foto’s maakt.De manier waarop een persoon het proces behandelt, bepaalt voor hem of haar de aard van digitale fotografie.Het is niet absoluut kunst, noch is het absoluut wetenschap.De ware aard van digitale fotografie is een paradox.Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar op de een of andere manier is het waar.

Je bent misschien geïnteresseerd in
marketing-carrieres