1. Homepage
  2. Onderwijs

Permanente Educatie voor Verpleegkundigen

Permanente Educatie voor Verpleegkundigen
0

Bijscholing voor verpleegkundigen

Het volgende artikel heeft niet alleen betrekking op verpleegkundigen, maar ook op degenen die het nobele beroep van verpleegster willen betreden.We hopen dat u wat meer inzicht krijgt in dit vakgebied.

Hoewel we in dit artikel de vrouwelijke verwijzing voor verpleegkundigen hebben gebruikt (“zij”, “haar”), is dit puur voor het gemak enweerspiegelt op geen enkele manier de genderstatus van verpleegsters in de huidige samenleving.

De meeste mensen gaan ervan uit dat als een verpleegster eenmaal haar opleiding heeft afgerond en is geregistreerd, dat het “einde” en dat er geen leren of onderwijs meer nodig is.Dit kan niet verder van de waarheid zijn.Verpleegkunde is meer dan alleen patiënten verzorgen en verzorgen.

Het is zeer belangrijk dat een verpleegster haar doorlopende opleiding volgt en voortzet en op de hoogte blijft van haar vak.Dit is een integraal onderdeel van het behouden van haar registratie.

Het leven van een verpleegster in de 21e eeuw gaat razendsnel.Er zijn bijna dagelijks medische vorderingen in procedures en het is van essentieel belang dat een verpleegkundige op de hoogte wordt gehouden en voorop loopt bij deze verbeteringen.Dit vereist een hoog niveau van tijdmanagement en toewijding om zichzelf te verbeteren, naast het doorbrengen van lange uren in klinieken en ziekenhuizen.Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Het is in het belang van een goed ziekenhuis om alles te bieden wat verpleegkundigen nodig hebben om hun opleiding voort te zetten.Een goed ziekenhuis zal hoogstwaarschijnlijk ook de opleiding van hun verpleegsters betalen.Een gebrek aan financiële middelen mag een verpleegster er niet van weerhouden haar opleiding voort te zetten.

Veel verpleegkundigen abonneren zich regelmatig op verpleegtijdschriften en -tijdschriften om op de hoogte te blijven van hun doorlopende opleiding. Verpleegkundigen zijn dat welaangemoedigd om regelmatig de relevante gepubliceerde tijdschriften door te nemen.

Laten we natuurlijk niet vergeten dat net zo belangrijk voor succes het bijhouden van portfolio’s en tijdige documentatie is waarin alletraining en opleiding ontvangen gedurende de verpleegkundige carrière.Dit geschreven dagboek dient ook als een methode om alle gevolgde permanente educatie op een ordelijke manier te organiseren.

Toegegeven, er bestaat een uitdaging met betrekking tot de toegang tot deze opleiding voor verpleegkundigen, namelijkde kosten, aangezien verpleging nog steeds niet tot de beter betaalde beroepen wordt gerekend.Deze uitdaging op het gebied van toegankelijkheid kan wellicht worden opgelost door werkgevers die naar voren treden en de permanente educatie van gediplomeerde verpleegkundigen financieren.

Bekijk de vele aanvullende bronnen die over dit onderwerp online beschikbaar zijn.

Je bent misschien geïnteresseerd in