Crush This Economy – Informatie over spiritualiteit

Crush This Economy – Spirituality Information

Economie begrijp ik niet,

Noch het bbp allemaal tekort,

Cijfers zijn het voor het intellect,

Wat hebben de armen daaraan om zich te herinneren……

Economie stinkt… Economie heeft jammerlijk gefaald…De geschiedenis getuigt… Er zijn maar weinig mensen die afscheid hebben genomen van deze wereld met een lachend gezicht… De rimpels en littekens van dedomme economie zijn zichtbaar in elk gezicht.Economie geeft iemand een baan, maakt een bedrijf rijk en vult de schatkist van de regering, maar het laat de meeste mensen geestelijk arm achter…Economie is niets anders dan geld verdienen aan je laagste verlangens en je beroven van je innerlijke krachten.

Economie moet een land rijk maken, terwijl het niet… Het heeft slechts 5% individuen rijk gemaakt… De overige 95% van de bevolking moet werken voor geld.Er is een groot verschil tussen geld voor je laten werken en geld najagen.Rijke mensen laten geld voor hen werken en de rest moet elke dag naar het werk om geld te verdienen.Er is niets mis mee om voor een baan te gaan, maar een bloeiende economie moet een rijkdom aan gedachten mogelijk maken… Het moet je geestelijk rijk maken… Het moet je tevreden stellen, het gevoel geven dat je waardig bent voor wat je ook doet.95% van de bevolking die geld verdient, is misschien gelukkig maar niet tevreden.Er is een gebrek aan eigenwaarde bij individuen, een schijnbaar zichtbare hulpeloosheid die blijkt uit de manier waarop ze praten, handelen en hun dagelijkse taken uitvoeren.Deze economie van de wereld heeft nooit gewerkt en zal dat in de nabije toekomst ook nooit meer doen.

De basis van de economie over de hele wereld is om u het basiscomfort te bieden, een baan, een huis, een auto, een mobiele telefoon, een verzekering en de lijst gaat maar door … Het probeert je te vertellen dat we je rijk kunnen maken, maar het dwingt je om het gewaad van een bedelaar te dragen … Het geeft je troostspeelgoed, maar het kniptje handen en steelt je vrijheid … Het blijft nieuwe gadgets van comfort uitvinden en gooit het naar je toe en je houdt ervan dat een bedelaar het oppakt omdat het aantrekkelijk is en dat is alles wat je kunt doen … Jij bent een bedelaar en ikben een grotere dan jij….. omdat ik het mijn hele leven heb gedaan.. Ik begreep het verschil niet tussen een bedelaar die op straat bedelt, een prostituee die haar lichaam verhypothekeert en een directeur die handelt in zijn/haar intelligentie.Voor mij zijn het niets anders dan verschillende niveaus van bedelen.De een leent haar lichaam, de ander de geest… Maar er is iets veel groters dan dit alles dat we nooit hebben aangeraakt, waar we als individuen nooit aan hebben gedacht… een gebied in ons waar niet wordt gehandeld, niet wordt gegevenen neem, waar alles moeiteloos gebeurt en je niets opdringt…… Dit gebied heet de economie van de liefde…

De reden waarom ik zo benenthousiast over deze economie van liefde is omdat het volledig door jou wordt aangedreven en de externe factoren het niet kunnen overweldigen.De economie van liefde houdt je volledig verantwoordelijk voor je daden.Het probeert individuele economieën op te bouwen op basis van de rijkdom van je geest en niets anders.Het enige doel is om het grootste instrument genaamd de geest te perfectioneren en het zo rijk, zo vol energie, zo vol ideeën te maken dat het een individu uiteindelijk in staat stelt alles te krijgen wat hij of zij echt wil.Het baseert zijn filosofie op dit krachtige citaat van Swami Vivekananda: “Is het niet de mens die geld verdient. Waar heb je ooit gehoord van de mens die geld verdient? Als je je gedachten en woorden perfect kunt verenigen, als jemag ik zeggen, maak jezelf één in woord en daad, het geld zal als water aan je voeten stromen…”

Als een miljard mensen proberen om deze individuele economie een nieuwwereld zal ontstaan.De wereld die in je geest bestaat, is een miljoen keer sterker, mooier dan de buitenwereld.Het is deze geest waar je totale controle over hebt en ik moedig je aan om hem te domineren en een economie op te bouwen die als maatstaf zal dienen voor alle andere geesten….

Stop met praten overde economie van de wereld waarover je geen enkele controle hebt en begin voort te bouwen op de economie van Liefde binnenin.Sommigen moeten de zaden zaaien en er zijn anderen die van de vruchten genieten.Het is jouw rol om de zaden te zaaien van de economie van liefde, zodat je kinderen, je weldoeners en al die wezens die in dit koninkrijk van God reizen een paar decennia later je loven voor je prijzenswaardige visie.

We willen niet dat een miljard handen een stomme mobiele telefoon vasthouden.We willen dat ze deze droge economie die ons door onze voorvaderen is gegeven, vernietigen en de kracht van God in ons omarmen.Economie van liefde is individualistisch en dus verantwoordelijk.De economie van de wereld draait helemaal om intellectuele figuren en heeft weinig zin voor de gewone man.Ik verkoos de economie van de liefde boven de economie van de wereld…. Ik geef verdomd veel om de economie van de wereld omdat de innerlijke kracht in mij die gezonde figuren nooit begreep…

Berichtnavigatie

De mobiele versie afsluiten