1. Homepage
  2. Onderwijs

ONDERWIJS IN JAMAICA

ONDERWIJS IN JAMAICA
0

ONDERWIJS IN JAMAICA

Zelfs als het roken van wiet net zo legaal is als het hebben van dreadlocks, wil dat nog niet zeggen dat de kwaliteit van het onderwijs in Jamaica geen primaire zorg is vanzijn regering.

Toegegeven, onderwijs in Jamaica was in het verleden niet alledaags.Het onderwijssysteem was tot de jaren ’70 niet iets dat Jamaicanen kenden.De meeste christelijke kerken zijn de eersten die pogingen hebben ondernomen om het bestaan ​​ervan te verbeteren.Er was een tekort aan scholen, vooral die voor mensen buiten het basisonderwijs.Er waren ook leerplannen voor de elite en dit heeft de klassenverschillen in de samenleving verdiept.De basisscholen van de overheid en de particuliere middelbare scholen hebben gediend als het duale onderwijssysteem in Jamaica.Dit feit heeft de meerderheid van de bevolking verhinderd een opleiding te volgen die verder gaat dan alfabetisering.Zo kon rond 1943 minder dan 1% van de zwarten en ongeveer 9% van de andere rassen in Jamaica naar de middelbare school.

In 1953 kreeg het onderwijs in Jamaica meer aandacht vanwegetot de oprichting van het Ministerie van Onderwijs.De overheid formuleerde het onderwijsbeleid en benadrukte de onderwijsprioriteiten.Met het doel van de regering om te zorgen voor voldoende basisscholen en middelbare scholen, leek het onderwijs in Jamaica op een keerpunt te staan.Maar zelfs tot in de jaren ’70 is er nog steeds zeer weinig kans voor leerlingen om na het basisonderwijs verder te studeren.

Het onderwijs in Jamaica onderging in 1972 grote veranderingen.de implementatie van het algemeen gratis secundair onderwijs in Jamaica.Ook al heeft de ontoereikende financiering ervoor gezorgd dat de kwaliteit van het onderwijs in Jamaica achteruit is gegaan, het gaf mensen nog steeds toegang tot middelbare scholen en de arme lokale bevolking die het zich niet kan veroorloven om het collegegeld te betalen, heeft de kans gekregen om naar school te gaan.

In de jaren ’80 ontstond er een veelzijdig onderwijssysteem in Jamaica.En zelfs als de lokale bevolking niet wordt gedwongen om collegegeld te betalen op openbare scholen, sturen sommige gezinnen hun kinderen niet naar deze scholen omdat ze de kosten van de boeken, uniformen, eten en vervoer voor hun kinderen niet kunnen betalen.Jamaica heeft ook een aantal hogescholen en universiteiten, maar de meeste daarvan zijn bestemd voor een klein aantal Jamaicaanse studenten.

Het onderwijs in Jamaica is een continu bouwterrein.De Jamaican Movement for the Advancement of Literacy (JAMAL) spant zich sinds de jaren ’70 in om het analfabetisme uit te roeien.Haar inspanningen werden beloond door het feit dat meer dan 100.000 studenten zich de afgelopen jaren hebben aangemeld voor haar lessen over het hele eiland.Het succes van deze organisatie is te danken aan de gecombineerde inspanningen van professionals en vrijwilligers, die hebben bijgedragen aan het bereiken van 75,4% alfabetisering in Jamaica.

Je bent misschien geïnteresseerd in