1. Homepage
  2. Wetenschap

Wetenschappelijke artikelen online vinden

Wetenschappelijke artikelen online vinden
0

Wetenschappelijke artikelen online vinden

Internet is een geweldige bron voor iedereen die op zoek is naar wetenschappelijke artikelen.Of u nu een student bent die huiswerkonderzoek doet of een wetenschapper die op de hoogte moet blijven van de nieuwste bevindingen en publicaties op uw vakgebied, er zijn veel bronnen van wetenschappelijke artikelen online die bij u passen.

Veel bronnen van wetenschappelijke artikelen zijn de websites van de publicaties waarin die artikelen oorspronkelijk zijn verschenen.Sommige kranten publiceren bijvoorbeeld artikelen in reguliere wetenschappelijke rubrieken die wekelijks verschijnen, zoals The New York Times.Sommige tijdschriften bevatten zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke informatie, zoals National Geographic.Sommige publicaties behandelen wetenschap vanuit een populair perspectief in hun artikelen, zoals Popular Science en Science-tijdschriften.

Wetenschappelijke tijdschriften zijn ook een bron van wetenschappelijke artikelen.Tijdschriften van verschillende wetenschappelijke specialismen worden vaak online gepubliceerd, hetzij volledig, hetzij met samenvattingen.Soms moet u zich abonneren, of lid zijn van een wetenschappelijke organisatie, of betalen om het volledige artikel te lezen.

“Pure play” online wetenschappelijke publicaties zijn publicaties die gespecialiseerd zijn inhet verzamelen of creëren van wetenschappelijke artikelen voor een online publiek.Dit zijn publicaties die geen gedrukte edities hebben.Hoewel sommige sites alleen toegankelijk zijn voor leden, is het minder waarschijnlijk dat u van deze sites moet betalen om hun artikelen te lezen.

Aggregators en directory’s die links naar wetenschappelijke artikelen op het World Wide Web verzamelen, zijn een anderebron.Sommigen zijn misschien gespecialiseerd in algemene wetenschap, terwijl anderen je kunnen leiden naar specifieke gebieden, zoals natuur, ruimtevaart, astronomie, natuurkunde of scheikunde, met een grotere diepte maar een beperktere focus.

Wetenschapsartikelen voor kinderen kunnen dat wel zijnook online te vinden.Veel van deze sites zullen ook experimenten bevatten die kinderen thuis kunnen doen, huiswerkhulp, ideeën voor projecten voor wetenschapsbeurzen.Wetenschapsgerelateerde puzzels en games helpen kinderen meer geïnteresseerd te raken in wetenschap, aangezien de kinderen plezier hebben tijdens het leren.

Je bent misschien geïnteresseerd in