1. Homepage
  2. Wetenschap

Forensische verpleegtijdschriften voor beoefenaars: ultieme handleiding voor beoefenaars

Forensische verpleegtijdschriften voor beoefenaars: ultieme handleiding voor beoefenaars
0

Forensische verpleegkundige tijdschriften voor beoefenaars: de ultieme handleiding voor beoefenaars

Forensische verpleegkunde is een voortdurend ontwikkelende en groeiende tak van verpleging en gezondheidszorg.Het kan ook worden beschouwd als een tak van het gerechtelijk apparaat, aangezien het zich bezighoudt met het verzamelen van bewijsmateriaal, wat van cruciaal belang is voor specifieke strafzaken.Verenigingen die forensisch verpleegkundigen helpen, zoals de American Nurses Association (ANA) en de International Association of Forensic Nurses (IAFN), helpen de praktijk te promoten en helpen hun leden door publicatie van forensisch verpleegkundige tijdschriften.

Er is één officieel tijdschrift van de IAFN, dat heet Journal of Forensic Nursing.Dit verschijnt op kwartaalbasis en wordt verspreid onder de leden van de vereniging.

Het belangrijkste doel van dit tijdschrift is om te helpen bij de vooruitgang van de wetenschap van forensische verpleegkunde door informatie te delenover zoveel zaken gerelateerd aan forensisch onderzoek die zijn behandeld door ervaren forensische professionals.Dit tijdschrift bevat manuscripten die dienen als een rijke bron van kennis voor beginners of zelfs degenen die al aan hun carrière zijn begonnen.

Deze manuscripten worden ingediend door de leden en uitgebreid beoordeeld door het bestuur voordatze worden gepubliceerd.Dit is om ervoor te zorgen dat de informatie echt ten goede komt aan de leden die ze zullen lezen en ernaar zullen verwijzen wanneer dat nodig is.De vereiste voor publicatie van een manuscript is dat het origineel is en nog nooit is gepubliceerd.

Er zijn ook bepaalde richtlijnen die moeten worden gevolgd voor degenen die willen dat hun werk wordt opgenomen inhet journaal.Alle details, inclusief de foto’s, tabellen en referenties, moeten strikt voldoen aan de normen die zijn vastgelegd in de publicatiehandleiding van de American Psychological Association.

Forensische verpleegkunde, die in 1992 in een stroomversnelling kwam,is de praktijk van het toepassen van verpleegkundige wetenschap op gerechtelijke procedures.Forensisch verpleegkundigen verlenen rechtstreeks gezondheidszorg aan patiënten die het slachtoffer zijn van geweldsmisdrijven.Ze helpen mensen ook bij het behandelen van trauma’s en bij het omgaan met de dood of misbruik van welke aard dan ook.

Forensisch verpleegkundigen behandelen de volgende gevallen:

* Huiselijk geweld

* Aanranding

* Misbruik of verwaarlozing van kinderen of ouderen

* Psychologische mishandeling

* Mensenhandel

* Occult of religieus geweld

* Forensische geestelijke of psychiatrische gezondheid

* Verpleging in penitentiaire inrichtingen

* Raadplegingen van juridisch verpleegkundige

* Ongevallen met auto’s of voetgangers

* Zelfmoordpoging

* Werkgerelateerde verwondingen

* Rampen

* Administratie van patiëntenzorg

* Ongevallen/verwondingen bij servicediensten

* Controlevoor gevaren voor het milieu

* Detecteer drugs- of alcoholmisbruik

* Controleer illegale abortus

*Weefsel- en orgaandonaties of liefdadigheid

* Moordzaken

* Zelfmoord

* Zaken

* Verdachte sterfgevallen

IAFN en hun plannen

Aangezien IAFN een internationale organisatie is,tot deze vereniging zijn verspreid over de hele wereld.De organisatie heeft niet alleen forensisch verpleegkundigen als leden, maar ook andere professionals die het werk van de forensisch verpleegkundigen ondersteunen en aanvullen.

De organisatie heeft de tijdschriften opgericht om haar doel te bereikenvan het verspreiden van informatie over de wetenschap en haar groeiend aantal beoefenaars.Als leider in de ontwikkeling van forensische verpleegkunde houdt de IAFN de volgende doelen dicht bij haar principes:

* Probeer geweld zoveel mogelijk te voorkomen door misdaden sneller op te lossen

* Breng verbeteringen aan ten aanzien van de huidige normen op het gebied van bewijsverzameling en forensisch verpleegkundige praktijk als zodanig

* Bevorder het delen van informatie binnen de professionele kring om te helpenelkaar gegroeid in de praktijk

* Zorg voor ethiek in de praktijk van forensische verpleegkunde

* Leid de opkomende forensisch verpleegkundigen op

Deze doelen zijn allemaal op elkaar afgestemd in de forensische verpleegtijdschriften die worden gepubliceerd om de forensische verpleegkunde in de Verenigde Staten en in andere landen over de hele wereld te ontwikkelen.

Je bent misschien geïnteresseerd in