1. Homepage
  2. Cyberbeveiliging

Forensisch onderzoek, gerechtelijke rapportage en andere carrièrekeuzes op het gebied van justitie

Forensisch onderzoek, gerechtelijke rapportage en andere carrièrekeuzes op het gebied van justitie
0

Forensisch onderzoek, gerechtsrapportage en andere carrièrekeuzes op het gebied van justitie

Om u voor te bereiden op de uitdagende en veeleisende carrières in plaats delictonderzoek, diploma-, diploma- en certificaatprogramma’s inhet onderwerp heeft tot doel een solide basis te bieden in de Amerikaanse strafrechts- en wetshandhavingssystemen.Als student van onderzoekstechnieken voor plaats delict, leer je over de veiligheid van plaats delict en hoe je bewijsmateriaal van plaats delict kunt zoeken, verzamelen, bewaren en presenteren.Aangezien geavanceerde technologie een grote rol speelt bij alle aspecten van het opsporen van misdrijven, wordt u ook getraind in de nieuwste technische innovaties op het gebied van onderzoek naar plaats delict.Je kunt een certificaat behalen in plaats delictonderzoek voor banen op instapniveau in het veld, terwijl graden zoals de Bachelor in Criminal Justice / Crime Scene Investigation en de Associate of Science in Crime Scene Technology je voorbereiden op het volgende niveau op de arbeidsladder inhet gebied van plaats delictonderzoek.Stages worden aangeboden aan studenten onderzoek plaats delict, aangezien werknemers op dit gebied hun vaardigheden alleen kunnen verbeteren met ervaring ter plaatse.

Als je technisch onderlegd bent en ook geïnteresseerd bent in strafrechtelijk onderzoek, is forensisch onderzoek waarschijnlijk iets voor jou.Als student forensische wetenschappen en technologie leer je hoe je digitale technologie kunt gebruiken om misdaden te onderzoeken.De nadruk wordt ook gelegd op chemie, biologie, biochemie en genetica, aangezien deze onderwerpen de basis vormen van forensische wetenschappen.De mogelijkheden op dit gebied zijn divers;een boekhoudprogramma in forensisch onderzoek leert u hoe u online financiële fraude kunt voorkomen, onderzoeken en opsporen, terwijl cybercriminaliteitsgraden u trainen op het gebied van criminologie, gegevensherstel, inbraakdetectie, netwerkbeveiliging en codering.Je kunt je ook specialiseren in toxicologie, serologie of forensisch DNA-onderzoek.Een paar graden combineren de elementen van forensisch onderzoek en onderzoek van plaats delict, aangezien de twee gebieden met elkaar verband houden.

Diploma’s en certificaatprogramma’s in correcties zijn bedoeld om u de vaardigheden te bieden die nodig zijn om met criminele overtreders te werken.De aard van het werk kan verschillende vaardigheden vereisen, van het omgaan met jeugdige delinquenten tot het werken met gewelddadige criminelen.Ook leer je over de werking van de rechtbanken en de rechterlijke macht.Ondersteuning en rehabilitatie van criminelen vormt een belangrijk onderdeel van je lessen.Je zult ook kennis opdoen op het gebied van reclassering en voorwaardelijke vrijlating, en in het adviseren en monitoren van de activiteiten van gedetineerde en voorwaardelijk vrijgelaten overtreders.De activiteiten van gevangenissen en gevangenissen vormen ook een belangrijk onderdeel van je curriculum.

Een diploma van rechtbankrapportage bereidt je voor op het opnemen en transcriberen van de procedure in een rechtszaal of tijdens een getuigenverklaring of arbitrage.Gewapend met een certificaat of diploma in rechtbankverslaggeving, kunt u werken als officiële rechtbankverslaggever of als freelance verslaggever.U leert over juridische terminologie, juridische transcriptietechnieken, steno, letterlijke opnametechnieken en hoe u gerelateerde apparatuur bedient.Het curriculum omvat ook de regels en voorschriften en de normen en ethiek met betrekking tot het beroep.

Je bent misschien geïnteresseerd in