1. Hoofdpagina
  2. Wetenschap

God gelooft niet in atheïsten

God gelooft niet in atheïsten
0

God gelooft niet in atheïsten

Beste atheïst, wanneer heb je voor het laatst serieus nagedacht over de diversiteit van de natuur?Heb je ooit getwijfeld aan de instructies die je in de klas hebt gekregen over de wereld waarin je leeft?Als u echt ruimdenkend bent, zult u misschien de volgende vragen overwegen.

Heeft evolutie directe antwoorden op de volgende elementaire vragen: Hoe verklaart een oerknal het ontelbare aantal soorten levende wezens?Waarom is er geluid en smaak?En hoe zijn ze geëvolueerd?Waarom vliegen sommige wezens, terwijl andere zwemmen en sommige glibberen?Waarom hebben sommige wezens twee poten, andere vier en sommige acht?Waarom zijn sommige soorten roofdieren en andere prooien?Waarom houden sommige wezens jaar na jaar een winterslaap, terwijl andere in beweging moeten blijven om te overleven?Waarom bouwen vogels nesten, bouwen bevers dammen en spinnen webben?Waarom zijn er miljoenen sterrenstelsels en biljoenen sterren?Waarom zijn er bronnen, rivieren en oceanen?Waarom zijn er vier seizoenen?Waarom verzamelt zich zand langs de kusten en in het midden van woestijnen?Waarom zingen vogels, huilen wolven en miauwen katten?Waarom is de wereld zo kleurrijk?Waarom zijn er zoveel vreemde talen?Waarom is het menselijk brein complexer dan de krachtigste computer?Waarom hebben mensen een geweten terwijl dieren basisinstincten hebben?Waarom bezit de natuur bepaalde natuurwetten terwijl mensen wetten vormen om de samenleving te besturen?Hoe zijn al deze dingen ontstaan ​​en waarom?

Kan evolutie adequaat verklaren hoe kleuren evolueerden?Hoe rechtvaardigt evolutie welke vogels vliegen, welke zwemmen en welke migreren?Hoe verklaart evolutie zoveel soorten haaien?Waarom konden het niet allemaal grote blanken zijn?Waarom zijn er zoveel verschillende vormen, maten en kleuren bloemen?Waarom evolueren ze niet allemaal naar rode rozen?Waarom is er groot, klein, kort en lang?Hoe pakt evolutie de complexe kwestie van DNA aan?Hoe verklaart de theorie waarom er geen twee vingerafdrukken gelijk zijn of twee sneeuwvlokken die identiek zijn?

Als evolutie wetenschappelijk is, waarom lijdt de theorie dan onder voortdurende inconsistentie en tegenstrijdigheid binnen evolutionaire kringen?En waarom onderwijzen we een theorie alsof het inderdaad een feit is?Speculatie, niet wetenschap, ligt aan de basis van evolutie.Wil wetenschap wetenschap zijn, dan moet ze herhaalbaar en waarneembaar zijn.En aangezien NIEMAND OOIT een walvis heeft zien evolueren in een koe, een kat in een hond of een aap in een mens, hebben we dan niets?Het evolutieproces dat we zo graag willen omarmen, volgens de definitie van wetenschap, is helemaal niet wetenschappelijk.

Dus waarom geloven de massa’s in en propageren ze een krankzinnig idee dat evolutie wordt genoemd?Is het omdat je weigert te geloven in het voor de hand liggende alternatief, een Schepper?En niet zomaar een Schepper, maar een Heilige, aan wie we allemaal verantwoording moeten afleggen en waar we ooit mee te maken zullen krijgen.

Wat is het enige dat God en de mensheid gemeen hebben?Zonde natuurlijk.God haat de zonde en wij houden ervan.God heeft wetten gegeven die het verbieden en de mens schept op dat wetten er zijn om gebroken te worden.We weigeren verantwoording af te leggen aan deze God voor onze overtredingen tegen Hem.Dus wat hebben we gedaan?We hebben de waarheid van God ingeruild voor de leugen van de evolutie.Nu kunnen we onze cake hebben en opeten.We zullen niet langer verantwoording afleggen aan de God van de Bijbel…zo lijkt het.Maar ben je bereid om daar je ziel op in te zetten?De Bijbel zegt: “Het is de mens bepaald eenmaal te sterven en daarna het oordeel” (Hebreeën 9:27).

Inderdaad, Charles Darwin en Carl Sagan weten nu dat er een God is!En net als zij, zult u ook voor uw Schepper staan ​​om rekenschap af te leggen van uw overtredingen tegen Hem.Er is echter een verstandig alternatief.Dezelfde God die het universum tot bestaan ​​sprak, werd een mens, werd gekruisigd en uit de dood opgewekt.Hij nodigt je uit om te komen.Zul je niet het voor de hand liggende doen en je afkeren van je zonde en de Heer Jezus Christus volgen terwijl je nog leeft?Uw geloof in een evolutietheorie die uw zonde toestaat, zal u op een dag recht op de troon van God brengen.Hij, Jezus, zal je Redder of je Rechter zijn.

God gelooft niet in atheïsten!

Misschien bent u geïnteresseerd

Over de auteur

Laat een reactie achter