1. Homepage
  2. Gezondheid

Gezondheids- en ziektekostenverzekering – Vergelijking van beheerde zorgverzekeringen

Gezondheids- en ziektekostenverzekering – Vergelijking van beheerde zorgverzekeringen
0

Ziekte- en ziektekostenverzekering – zorgverzekeringen vergelijken

Zorgverzekeringsmaatschappijen zijn gedwongen actie te ondernemen om de kosten van kwaliteitsvolle gezondheidszorg binnen de perken te houdenzijn omhooggeschoten.Ziektekostenpremies, eigen risico’s en co-pays zijn gestaag gestegen en zorgverzekeraars hebben bepaalde strategieën geïmplementeerd om de zorgkosten te verlagen.’Managed care’ beschrijft een groep strategieën die gericht zijn op het verlagen van de kosten van gezondheidszorg voor zorgverzekeraars.

Er zijn twee basistypen van managed care-plannen;organisaties voor gezondheidsonderhoud, of HMO’s, en organisaties van voorkeursaanbieders, of PPO’s.Dus welk gezondheidsplan is het beste?Hoe kiest u welk type zorgverzekering het beste aansluit bij de zorgbehoeften van u en uw gezin?

Zowel HMO’s als PPO’s houden kosten in de hand door contracten met zorgaanbieders af te sluiten voor een verlaagd tarief voor zorgdiensten voor hun leden, vaak wel 60%.Een belangrijk verschil tussen HMO’s en PPO’s is dat PPO’s vaak de kosten van zorg dekken als de aanbieder buiten hun netwerk valt, maar meestal tegen een gereduceerd tarief.Aan de andere kant bieden de meeste HMO’s geen dekking voor gezondheidszorg voor aanbieders buiten het netwerk.

Zowel HMO’s als PPO’s beheersen ook de zorgkosten door gebruik te maken van een gateway of eerstelijnszorgaanbieder (PCP)..Leden van de ziektekostenverzekering krijgen een huisarts toegewezen (of selecteren deze) (arts, arts-assistent of verpleegkundig specialist).meestal een huisarts of internist voor volwassen leden of een kinderarts of huisarts voor kinderen.De eerstelijnszorgverlener is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorgverlening aan de verzekerden.Voor zorg door specialisten is verwijzing van de huisarts nodig.Deze kostenbeheersingsstrategie is bedoeld om duplicatie van diensten te voorkomen (bijvoorbeeld de cardioloog die tests bestelt die al zijn gedaan door de huisarts, of een verstuikte enkel die wordt doorverwezen naar een orthopedisch therapeut) en onnodige specialistische verwijzingen, tests en/of procedures te voorkomen.

HMO- en PPO-plannen houden ook kosten in doordat voorafgaande goedkeuring, voorafgaande toestemming of voorafgaande certificering vereist is voor veel geplande ziekenhuisopnames, operaties, dure tests en beeldvormingsprocedures, duurzame medische apparatuur en geneesmiddelen op recept.Wanneer dergelijke diensten vereist zijn, moet de aanbieder een verzoek indienen bij de afdeling beoordeling van het ziekteverzekeringsplan, samen met medische dossiers die de dienst rechtvaardigen.Het verzoek wordt beoordeeld door de zorgverzekeraar om te bepalen of de diensten gerechtvaardigd zijn als “medisch noodzakelijk” volgens het beleid en de richtlijnen van het gezondheidsplan.Beoordeling wordt meestal uitgevoerd door gediplomeerde verpleegkundigen, en als de beoordelaar ermee instemt dat de service noodzakelijk is, wordt goedkeuring gegeven en wordt de service gedekt door het ziektekostenverzekeringsplan.

Aangezien de kosten voor gezondheidszorg blijven stijgen,ziektekostenverzekeringen, of “fee for service”-plannen worden gedwongen om een ​​aantal beheerde zorgstrategieën toe te passen om kwaliteitsvolle gezondheidszorg te bieden en de ziektekostenverzekeringspremies betaalbaar te houden.En zolang de zorgkosten blijven stijgen, zal het onderscheid tussen PPO, HMO, FFS en andere zorgverzekeringen vervagen.U kunt er echter zeker van zijn dat beheerde gezondheidszorg niet meer weg te denken is.

Je bent misschien geïnteresseerd in