1. Homepage
  2. Gezondheid

Gezondheid en veiligheid op het werk

Gezondheid en veiligheid op het werk
0

Gezondheid en veiligheid op het werk

Niet veel mensen zijn zich hiervan bewust, maar de overheid heeft wetgeving voor de gezondheid en veiligheid van mensen op het werk.De Health and Safety at Work etc Act 1974 vereist dat werkgevers over goede gezondheids- en veiligheidsbeheersystemen op het werk beschikken.De wet voorziet in het waarborgen van de gezondheid van mensen op het werk, het welzijn en de veiligheid van de werknemers, inclusief de mensen die niet rechtstreeks in dienst zijn van het bedrijf, zoals aannemers en bezoekers.

Hoewel de wetbestaat en het voor de werkgevers verplicht is om de richtlijnen te volgen, is het ook noodzakelijk voor de werknemers om op de hoogte te zijn van hun rechten en plichten met betrekking tot hun eigen gezondheid en veiligheid.Werkgevers moeten een algemene risicobeoordeling uitvoeren om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te garanderen.

Om het bewustzijn over gezondheid en veiligheid op het werk te creëren, moeten werkgevers zorgen voor een goede introductie en gezondheid en veiligheid van werknemerstrainingsprogramma’s wanneer nieuwe medewerkers bij het bedrijf komen.Het introductieprogramma moet de werknemers informeren over de veiligheidsnormen, procedures en beleid van het bedrijf.

De basisprincipes van gezondheid en veiligheid op het werk beginnen met het hebben van de juiste eerste hulp.Elke organisatie, groot of klein, moet over de juiste EHBO-koffers en -systemen beschikken.Tijdens het werk kunnen mensen gewond raken of ziek worden.Het is voor het bedrijf/firma van groot belang om goede regelingen te treffen, zodat de werknemers onmiddellijk medische hulp kunnen krijgen.Hiervoor moet een persoon worden aangesteld die een goede opleiding heeft gevolgd voor het verlenen van eerste hulp.

Brandveiligheid is van het allergrootste belang op het werk.De potentiële gevaren en bronnen van brandstof, zuurstof en ontsteking enz. moeten worden geïdentificeerd.Er moeten goede branddetectie- en waarschuwingssystemen aanwezig zijn om ongelukken te voorkomen.Op verschillende plaatsen in het gebouw moeten brandblussers klaarstaan.Er moeten uitgangsdeuren en vluchtwegen in het gebouw aanwezig zijn.Elektrische apparatuur en bedrading moeten correct zijn en regelmatig worden gecontroleerd.De werknemers moeten een opleiding krijgen over het omgaan met brandnoodgevallen.Er moeten regelmatig brandoefeningen en een brandrisicobeoordeling worden uitgevoerd.

Stress op de werkplek komt vaak voor.Maar als het de gezondheid van de werknemer gaat aantasten, is er sprake van een probleem.Werkgevers moeten de factoren identificeren die overmatige stress bij werknemers veroorzaken.Er moet een stressrisicobeoordeling worden uitgevoerd om de potentiële gevaren en risico’s te identificeren.Er moeten passende maatregelen worden genomen om overmatige stress bij werknemers onder controle te houden.Werknemers moeten de juiste training, ondersteuning en zorg krijgen om hen te helpen de stress te voorkomen en te verlichten.

Werkgevers moeten de normen van de Control of Substances Hazardous to Health Regulations volgen.Zij moeten de gezondheidsrisico’s beoordelen waarmee werknemers worden geconfronteerd als gevolg van de chemicaliën of stoffen die op de werkplek worden gebruikt.Er moeten passende controlemaatregelen worden genomen en dezelfde maatregelen moeten door de werknemers worden gevolgd.Er moet training en informatie over de gezondheidsrisico’s aan de werknemers worden verstrekt.

De werkgevers moeten ook een goed beleid voeren op het gebied van de gezondheid en veiligheid van gehandicapten.Werknemers met cognitieve, fysieke, zintuiglijke, ambulante en andere beperkingen hebben recht op goede voorzieningen en voorzieningen op de werkplek.Er moeten goede toegang, verlichting, bewegwijzering en zitplaatsen voor gehandicapten zijn.Andere werknemers van het bedrijf moeten hierover ook worden gesensibiliseerd.

Nieuwe moeders en aanstaande moeders hebben recht op goede zorg op de werkplek.De werkgevers moeten de potentiële gevaren voor zowel de moeder als de baby tijdens het werk identificeren.De werkgevers kunnen alternatief werk, andere of kortere werktijden of betaald verlof aanbieden om de gezondheid en veiligheid van moeder en baby te garanderen.Op soortgelijke wijze moeten er regelingen worden getroffen voor werkende jongeren en alleenstaande werknemers.Er moet een algemene risicobeoordeling worden uitgevoerd voor de veiligheid, gezondheid en veiligheid van dergelijke werknemers.

Het is belangrijk dat zowel de werkgever als de werknemer op de hoogte zijn van de rechten en plichten met betrekking totgezondheid en veiligheid op de werkplek.Voor meer informatie kunt u de hulp inroepen van een gezondheids- en veiligheidsconsulent, of gewoon zoeken naar ‘gezondheid en veiligheid op het werk’ in een grote zoekmachine.

Je bent misschien geïnteresseerd in