1. Homepage
  2. Wetenschap

Materialen die u nodig heeft voor thuisonderwijs

Materialen die u nodig heeft voor thuisonderwijs
0

Materialen die u nodig heeft voor thuisonderwijs

Thuisonderwijs mag dan ongestructureerd zijn, de ongestructureerdheid ligt aan het tijdschema van de lessen.In tegenstelling tot de traditionele schoolomgeving mogen leerlingen van het thuisonderwijsprogramma in hun eigen tempo werken en leren wat ze in een bepaalde periode kunnen leren.

Ze zijn niet verplichteen cursus afmaken zonder de les helemaal onder de knie te krijgen.Omdat ze niet samen met andere kinderen hoeven te leren, krijgen ze meer vrijheid om de lessen volledig te begrijpen.Sommige ouders staan ​​zelfs toe dat hun kinderen eerdere lessen die ze nog niet onder de knie hebben, terugkijken en herhalen.

Sommigen krijgen ook de kans om zich te concentreren op onderwerpen die ze nog niet onder de knie hebben.onder de knie krijgen terwijl ze de lessen van vakken die ze gemakkelijk vinden uitstellen.Als een kind bijvoorbeeld goed is in het Engels, maar niet in wiskunde, kan het de les in het Engels zelfs een dag achterwege laten en zich concentreren op zijn wiskundelessen.Bij thuisonderwijs wordt alles afgestemd op de behoeften van het kind.

Toch zijn er, net als bij de traditionele schoolomgeving, materialen nodig om de kinderen de vakken te leren.Zo is er een curriculum nodig om structuur aan de lessen te geven.Dit is belangrijk omdat er een basisflow nodig is om richting te geven aan de lessen.Dit geldt vooral voor ouders die geen eerdere ervaring hebben met het omgaan met kinderen of het geven van lessen.

Een ander materiaal dat in het thuisonderwijsprogramma zou moeten worden gebruikt, zijn de werkbladen.In tegenstelling tot de gewone klasomgeving waar examens worden afgenomen, zijn er bij thuisonderwijsprogramma’s geen tests op zich, maar zijn er werkbladen die studenten moeten beantwoorden, zodat hun ouders hun voortgang en begrip van de les kunnen bepalen.Hierop baseren ouders hun beslissing om door te gaan met de les en te herhalen of om door te gaan met de volgende les in het leerplan.

Visuele hulpmiddelen zijn ook essentieel bij het lesgeven.Dit is vooral nodig bij vakken die moeilijk te doorgronden zijn zonder concrete materialen zoals Natuurwetenschappen en Wiskunde.Het zal voor leerlingen ook gemakkelijker en interessanter zijn om visuele hulpmiddelen te hebben wanneer ze een bepaald vak leren, aangezien de meeste leerlingen visueel georiënteerd zijn.

Activiteiten zijn ook essentieel in het thuisonderwijsprogramma, zoals het stelthet plezier in het leren.Dit kan binnenshuis worden gedaan met lessen wiskunde en wetenschappen die zijn opgenomen in huishoudelijke taken zoals koken en planten.Externe activiteiten zoals bezoeken aan de dierentuinen, musea en tuinparken zullen ook helpen om kinderen de bruikbaarheid van wat ze leren te laten begrijpen.

Je bent misschien geïnteresseerd in