1. Homepage
  2. Onderwijs

Mijn recht: universeel basisonderwijs

Mijn recht: universeel basisonderwijs
0

Mijn recht: universeel basisonderwijs

Mijn recht: universeel basisonderwijs

Een benarde situatie met het Indiase universele basisonderwijssysteem

De god heeft dit prachtige universum geschapen.In dit universum heeft hij/zij de mens gestuurd om te leven.Bij de mens heeft hij/zij een orgaan met de naam hersenen ingebracht.Het brein genereert ideeën, deze komen voort uit kennis en uiteindelijk kan kennis alleen en alleen door onderwijs worden verzameld.Onderwijs is dus een fundamentele basisbehoefte van de mens om een ​​natuurlijk leven te leiden.

In de toekomst wordt India het grootste bevolkingscentrum ter wereld.Geven we onze pasgeboren hersenen de kennis die ze verdienen?”My Right” gaat over dit aspect van het India van de toekomst.Het recht op onderwijs is in 2002 een fundamenteel recht geworden in de Indiase standbeeldenboeken, aangezien het Indiase parlement in 2002 zijn goedkeuring had gegeven aan de 86e grondwetswijziging op grond van artikel 21A van de grondwet.Volgens dit heeft elk Indiaas kind van 6-14 jaar een fundamenteel recht op gratis en verplicht onderwijs.Daarnaast heeft de regering van India een wetsvoorstel ingediend met de naam “Right to education bill 2005”, dat handelt over kinderopvang voor jonge kinderen en onderwijs voor alle kinderen tot ze zes jaar oud zijn.Er staat ook dat het de fundamentele plicht is van elke Indiase ouder om zijn/haar kinderen in de leeftijd van 6-14 jaar gelijke kansen te bieden om onderwijs te volgen.

Kijk hier alstublieft naar.

Bevolking

(6-14 jaar) 226204139

Onder de armoedegrens

Bevolking (6-14 jaar) 56573568

(25%)

Totaal aantal leerlingen

(basisonderwijs) 149400000

Aantal scholen

(basisonderwijs) 664041

Aantal docenten

(basisonderwijs) 2900000

Verhouding leraar/leerling 40/leraar

Kinderen kunnen niet naar

de school (basisonderwijs) 76804139

(33,9%)

% van de meisjes gaat niet naar school 39%

Uitgaven voor onderwijs 4,02% BBP

Bron: census 2001&: UNICEF statistisch jaarboek

Wat zijn de redenen achter dit alles?

1.25% van de Indiase bevolking leeft nog steeds onder de armoedegrens, wat neerkomt op <één dolor/dag.(ong. 26 kernmensen).Voor hen is voedsel hun eerste prioriteit, van de in totaal 226204139 inwoners (leeftijdsgroep 6-14 jaar) komen er 56573568 uit gezinnen onder de armoedegrens.Om ze bij hun studie te houden, is een extra gemotiveerde aanpak nodig, die tegenwoordig ontbreekt in het nationale onderwijssysteem. 2.De geringe acceptatie van het moderne onderwijssysteem door moslims. India is een natie met meerdere religies. a) % van de op religie gebaseerde bevolking b) % van analfabetisme onder 6-14 jaar Bovenstaande feiten vertellen duidelijk het hele verhaal zelf.30,8% van mijn moslimvrienden blijft analfabeet in de streefleeftijd voor de campagne voor universeel basisonderwijs (6-14 jaar).Dit is het hoogst onder alle religieuze bevolking in India.Dat komt grotendeels doordat moslims hun religieuze opvoeding verkiezen boven moderne opvoeding. 3.Gendervooroordelen. De Indiase samenleving wordt volledig door mannen gedomineerd.De gendervergelijking neigt altijd naar het mannelijke deel van de samenleving, de geslachtsverhouding daalt;aantal vrouwen in verschillende delen van de samenleving naar een regeringsstandpunt is een duidelijke boodschap van vooringenomenheid jegens vrouwen in mijn deel van de wereld.Dit is ook een hindernis om mijn school/klas volledig humaan te maken.(Waar elk kind van 6-14 jaar het kan bijwonen zonder rekening te houden met kaste, geloofsovertuiging, religie en geslacht). Neem het door.Nadat we van elk meisje een school/klaslokaal hebben gemaakt, kunnen we echt onderwijs voor iedereen zien. basisschool inschrijvingspercentage Basisschoolvoltooiing cijfers Analfabetisme onder jongeren Percentage (% van mensen van 15-24 jaar) Man 91 85 20,3 Vrouw 76 69 35,2 Bron: Wereldbank 4.Onderwijssysteem gebaseerd op de stad. Het onderwijssysteem van India is gericht op de stad. Elke financieel capabele Indiase ouder wil zijn kinderen naar deze stedelijke scholen sturen. Er is dus een grote kloof ontstaan ​​ten gunste van de stad, omdat alle goede scholen,instellingen en universiteiten zijn gevestigd in stedelijke gebieden. Wie zorgt er voor mij? Het onderwijs in India is onderworpen aan iedereen en niemand aan verantwoordelijkheid.Volgens de Indiase grondwet valt onderwijs op een gelijktijdige lijst, wat betekent dat federale en deelstaatregeringen hun zegje doen over dit zeer belangrijke onderwerp van menselijke ontwikkeling.Hieronder volgen mijn verzorgers. 1.Federale overheid. 2.Staatsoverheid. 3.Internationale bureaus (Verenigde Naties) 4.Particuliere sectoren. Wat wordt er voor mij gedaan? 1.Sarv shiksha abhiyan (Indiase campagne voor universeel basisonderwijs) 2.Middagmaaltijdprogramma (voedsel voor het onderwijs gelanceerd in 1995 en herzien in 2004) 3.District Primary Education Program (gelanceerd in november 1994 om het basisonderwijssysteem in India te herzien) 4.Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (Opzetten van 750 residentiële scholen met internaat op basisniveau voor meisjes die voornamelijk behoren tot de SC, ST, OBC en minderheden in moeilijke gebieden.) 5.Programma voor het mobiliseren van lokale ondersteuning voor basisscholen (PLUS) (gelanceerd in 2004 om aanvullende lokale middelen te verkrijgen via lokale ondersteuning.) 6.86e grondwetswijziging in 2002 op grond van artikel 21A van de grondwet.(elk Indiaas kind van 6-14 jaar heeft het fundamentele recht op gratis en verplicht onderwijs) 7.Wet op het recht op onderwijs 2005. (Kinderopvang en onderwijs voor jonge kinderen tot ze zes jaar oud zijn.) Wat heb ik nodig? Zoals hierboven vermeld, worden er programma’s en regelingen uitgevoerddoor verschillende federale en deelstaatoverheidsinstanties voor mij, maar ik kan nog steeds niet naar school.Dus om ervoor te zorgen dat ik me inschrijf voor school, heb ik het volgende nodig. 1.Eén leraar voor 15 leerlingen Verhouding leerlingen/leraar Bron: UNESCO Bovenstaande afbeeldingen laten zien dat ontwikkelde landen altijd een lagere verhouding leerlingen/leraar hebben in vergelijking met ontwikkelingslanden,maar sommige ontwikkelingslanden hebben het schouder aan schouder gedaan met ontwikkelde landen zoals China, Irak enz. Net als in China heb ik één leraar nodig voor 19 leerlingen van mijn klas. 2.Eén school in een straal van één kilometer. India heeft een landoppervlak van 2973190 vierkante kilometer.Als een school met een straal van een kilometer ongeveer 2000000 basisscholen nodig heeft, zijn dat er voor mij maar 664041.Dit betekent duidelijk dat ik 1335959 extra scholen nodig heb om mijn opleiding dicht bij huis te krijgen. 3.Gratis onderwijs voor iedereen Volgens de 86e grondwetswijziging ben ik verzekerd van gratis en verplicht onderwijs (6-14 jaar).Maar op het praktische platteland van India en soms in de stad, wordt het te getrouw uitgevoerd. 4.Gemeenschappelijk onderwijssysteem in heel India. Net als in India is onderwijs een onderwerp van iedereen, behalve verantwoordelijkheid van niemand, omdat er geen uniform onderwijssysteem is in het land.Dit heeft me kwetsbaarder gemaakt als ik in mijn 6-14-jarige leeftijd door het land moet reizen.Ik heb dus een gemeenschappelijk onderwijssysteem nodig in het hele land, zodat ik het me in elk deel van het land gemakkelijk kan maken. 5.Onderwijs in mijn moedertaal Taal is de eerste barrière waarmee een kind te maken krijgt als het naar school gaat in India.Als het wordt verwijderd, ben ik misschien niet bang om naar school te gaan zoals ik nu doe.Wat in het laatste geval een substantiële reden wordt voor mijn schooluitval. Waar lag mijn toekomst? Mijn toekomst ligt in jouw handen.De wereldbroederschap heeft in april 2000 in Dakar (Senegal) beloofd onderwijs voor iedereen tot 2015 na Christus, terwijl mijn Indiase onderwijsplanners 2010 n.Chr. hebben vastgesteld voor mij om op school/klas te zijn.Last but not least is mijn nederige verzoek aan allen die betrokken zijn bij deze missie “onderwijs voor iedereen”, die zo vriendelijk willen zijn om bovenstaande benarde situatie te onderzoeken, zodat mijn recht op universeel basisonderwijs beschikbaar zal zijn voor al mijn broeders en zusters ten tijde van hungeboorte. Gezworen door Een Indiaas kind uit 1967 E-mail:drawat@abcnewsnetwork.com

Je bent misschien geïnteresseerd in