1. Homepage
  2. Onderwijs

Paralegal Onderwijs

Paralegal Onderwijs
0

Palegal Education

Hoewel er geen eenduidige definitie is voor paralegal of juridisch assistent, is het spectrum van staatsstatuten, gerechtelijke regels en jurisprudentie uniek bij het beslissendat een paralegal alleen als zodanig kan worden beschouwd, als hij of zij een formele opleiding, training en werkervaring moet volgen om substantieel juridisch werk te verrichten.

Hieruit alleen al kun je afleiden hoe belangrijkparalegal onderwijs is als u juridische bijstand overweegt als een levensvatbare professionele carrière.

Hoe paralegal onderwijs wordt verkregen

paralegal onderwijs kan worden verkregen viaeen eenjarig certificaat.Sommigen kunnen ook een diploma in paralegal onderwijs behalen dat tussen de twee en vier jaar kan duren.Anderen combineren een vorm van paralegal-opleiding met nog een studie van vier jaar op een ander gebied, al dan niet met betrekking tot het rechtssysteem.

Een paralegal hoeft geen formeelparalegal onderwijs om te worden aangenomen.De meeste werkgevers zijn zelfs bereid om hun paralegals on-the-job training te geven, maar vooral als aanvulling op de kennis en vaardigheden die ze al hebben opgedaan via een formele opleiding.

Waarheen?Volg paralegal-opleiding

Aangezien werkgevers tegenwoordig op zoek zijn naar een formele paralegal-opleiding in het cv van een potentiële werknemer voordat ze in dienst treden, is het raadzaam om een ​​van de paralegal-programma’s te overwegen die door veel hogescholen en universiteiten worden aangeboden.Deze programma’s kunnen tweejarige certificaten of vierjarige diploma’s in juridische studies bevatten.

Als alternatief reiken propriëtaire scholen over het algemeen post-baccalaureaatcertificaten uit aan verdienstelijke personen.Doorgaans heeft een formele paralegalopleiding 24 semesteruren of het equivalent van juridische specialiteitscursussen.Dit is bedoeld om de paralegal beter in staat te stellen zijn of haar beroep uit te oefenen.

Als hij geen vierjarige formele paralegalopleiding kan volgen, een tweejarige opleiding met de nadruk op paralegalstudies is ook aanvaardbaar voor werkgevers in sommige markten.Dit kan voldoende zijn om te voldoen aan het minimum opleidingscriterium.De huidige trends laten echter zien dat formeel paralegal onderwijs een vereiste is geworden om werk op dit gebied veilig te stellen.Bovendien hebben veel markten de vierjarige opleiding als wervingsnorm gebruikt.

Hoe kies je een school voor juridische studies?

De volgende stap bij het opbouwen van een carrière in het paralegal beroep is om te overwegen naar welke paralegal school je moet gaan.Bij het kiezen van een school die paralegal onderwijs aanbiedt, is het curriculum de belangrijkste overweging.

Een typisch curriculum voor paralegal onderwijs bestaat uit drie soorten cursussen:

* Algemeen onderwijs

* Niet-juridische specialisatiecursussen (andere nuttige keuzevakken)

* Juridische specialiteit

Ongeacht het typenatuurlijk moet de nadruk worden gelegd op de volgende gebieden: kritisch denken en communicatieve vaardigheden.Dit zijn de twee vereiste kerncompetenties die aanwezig moeten zijn in een formele paralegalopleiding.

Naast juridische studies kan een paralegalprogramma ook basiscursussen omvatten, die helpen bij het ontwikkelen van basisacademischevaardigheden bij leerlingen en hen kennis laten maken met enkele van de concepten en kennis die geschoolde mensen geacht worden te kennen.

Je bent misschien geïnteresseerd in