1. Hoofdpagina
  2. Onderwijs

School tot beroepsonderwijs

School tot beroepsonderwijs
0

School-naar-loopbaanonderwijs

School-naar-loopbaanonderwijs geeft studenten de noodzakelijke academische en beroeps-technische opleiding die ze nodig hebben voor de overgang van secundair onderwijs naar een hoogwaardige baanen vooropleiding.Het school-naar-loopbaanonderwijssysteem is bedoeld om studenten een soepele overgang van het secundair onderwijs naar de aanzienlijke hoogwaardige werkgelegenheid en vervolgstudies te garanderen.School-to-career onderwijs brengt docenten, gemeenschapsorganisaties en het bedrijfsleven/industrie/werk samen in partnerschappen om academisch en beroeps-technisch onderwijs samen te voegen en leerplannen voor secundair en postsecundair onderwijs verder te ondersteunen.

Het doel van school-naar-loopbaanonderwijs is alles over het verbinden van de klas met loopbanen en dat omvat het betrekken van het leerplan bij toepassingen uit de “echte wereld”, het verbinden van het schoolleven om voor te bereiden op een leven lang leren, het verbinden van scholen en gemeenschappen, en het in verband brengen van klaslokalen met werkplekken.

Voor een effectieve benadering van school tot loopbaan is een doorgang nodig naar banen met hoge lonen en hooggekwalificeerde vaardigheden.Deze doorgang heeft een paar vormen van post-secundair onderwijs en training nodig die zullen leiden tot de noodzakelijke ontwikkeling van vaardigheden, oriëntatie en sociale ondersteuning om geavanceerde jeugdzorg te koppelen aan post-secundair onderwijs en carrière.

De overgang van school naar loopbaan is geen gemakkelijke weg, maar met een introductie van loopbaan- en opleidingsmogelijkheden op school naar beroepsopleidingen, kan het de jeugd een beter voordeel geven om zich bewust te zijn van de loopbaan- en opleidingsmogelijkheden die voor hen openstaan.Een efficiënte strategie voor de ontwikkeling van het personeelsbestand kan studenten bekend maken met veelgevraagde carrièremogelijkheden en met de behoefte aan onderwijs en training.

Het leren wordt bevorderd door toepassingen uit de echte wereld en loopbaangerelateerde werkervaring is eenbelangrijk probleem.Een effectief programma moet studenten kunnen verbinden met de benodigde pre-career vaardigheidstraining die wordt aangeboden door intermediairs in de branche en community colleges, waar branches die nauwe banden hebben met organisaties, door de branche goedgekeurde trainingen en contacten met werkgevers bieden.

Efficiënte opleidingsprogramma’s van school tot loopbaan moeten jongerenbegeleiding, contact met ondersteunende volwassenen en andere noodzakelijke ondersteunende diensten hebben die een essentieel onderdeel vormen van de programma-activiteiten.Meerdere diensten zijn erg belangrijk, zoals het opbouwen van vaardigheden en bijles, de meest voorkomende dienst die vaak door scholen wordt aangeboden en die studenten de kans biedt om basisvaardigheden te verbeteren.Werkervaring is een andere frequente dienst die taakstraffen, stages en betaald werk omvat, dit zijn programma’s die meer gericht zijn op directe kansen op werk dan op langdurig werk.Academische begeleiding legt de nadruk op het introduceren van studenten bij bepaalde universiteitsopeningen.Loopbaanbegeleidingsprogramma’s geven algemene advisering over basisvaardigheden op het gebied van arbeidsgeschiktheid, discussies over passende loopbaanopties en contacten met mentoren.Mentorschap is een van de meest efficiënte manieren om jongeren te betrekken bij het programmeren, waarbij vrijwilligers worden opgeleid om met leden samen te werken om hen te helpen bij het aanvragen van een universitaire opleiding en het zelfstandig leven.

School- en loopbaanonderwijs zorgen voor een soepele overgangvoor jongeren die bezig zijn met het bepalen van hun succespotentieel met carrières en werk.

Misschien bent u geïnteresseerd

Over de auteur

Laat een reactie achter