1. Hoofdpagina
  2. Wetenschap

Wetenschappelijke banen zijn niet alleen voor wetenschappers

Wetenschappelijke banen zijn niet alleen voor wetenschappers
0

Wetenschappelijke banen zijn niet alleen voor wetenschappers

Wetenschappelijke banen omvatten meestal wat onderzoek.De functiehouder zou een gespecialiseerde opleiding en ervaring in een veld hebben, en het vermogen om hiervan gebruik te maken om veld- of laboratoriumonderzoek uit te voeren.Er kan bijvoorbeeld van een klinisch onderzoeksassistent die voor een organisatie voor klinisch onderzoek werkt, worden verlangd dat hij het veld in gaat om de bevindingen van klinische proeven voor medische hulpmiddelen of medicijnen vast te leggen.

In dergelijke gevallen kan worden vereist dat, naast kennis op het gebied van wetenschap, moet de functiehouder ook bekend zijn met onderzoeksmethodologie om ervoor te zorgen dat kwaliteitsvolle onderzoekspraktijken worden nageleefd, zodat de onderzoeksresultaten acceptabel zijn voor praktijkmensen in het relevante veld.

Bovendien kan van de functiehouder worden verlangd dat hij de kosten van het onderzoek bijhoudt, waarvoor enige administratieve ervaring vereist is.Wetenschappelijke banen kunnen dus veel meer inhouden dan theoretisch onderzoek doen in een laboratorium.

Rollen van loopbaanwetenschappers

Wijzag in de vorige paragraaf dat zelfs als het om onderzoek gaat, wetenschappelijke banen administratieve en kwaliteitscontrolefuncties kunnen omvatten.Bij veel wetenschappelijke banen is onderzoek als zodanig niet betrokken.In plaats daarvan kan het gaan om het toepassen van de kennis van de jobholder om praktisch werk te doen.Artsen passen bijvoorbeeld hun kennis van de genezingswetenschap in de eerste plaats toe om zieke patiënten te genezen en doen liever onderzoek met medicijnen.

Een ander voorbeeld is de klinisch psycholoog die zich bezighoudt met het verlenen van klinische en forensische psychologische diensten aan patiënten,en advies en raadpleging aan niet-psychologische collega’s in de medische professie.

Een forensisch toxicologie-expert kan voornamelijk betrokken zijn bij het afleggen van getuigenissen in rechtbanken over het effect van alcohol op het menselijk lichaam en de rijvaardigheid, en uitleg van de betekenis van de resultaten van de adem- en bloedtesten van een beklaagde.Een dergelijke functie vereist de toepassing van professionele kennis en ervaring op het relevante wetenschappelijke gebied.

Beoefenaars van milieugezondheidszorg moeten naast hun rol van identificeren en voorkomen mogelijk ook gemeenschapswerkers en veranderaars zijnmilieu gezondheidsproblemen.Het bezit van kennis alleen helpt hen misschien niet om waardevolle diensten in hun vakgebied te leveren.Ze moeten samenwerken met een milieugezondheidsteam om de gemeenschap bewust te maken van milieugezondheidsproblemen en te laten zien hoe van de plaats een betere plek kan worden gemaakt om te wonen en te werken.

Wetenschappelijkbanen kunnen ook betrekking hebben op het werken op andere gebieden dan het primaire wetenschappelijke gebied van de functiehouder.Er kan bijvoorbeeld een zorgspecialist met informatietechnologie-ervaring worden ingezet om klinische informatiemodellen te ontwikkelen.Mogelijk moeten ze vereistenstudies doen om het soort klinische informatiemodellen te ontwikkelen dat clinici nodig hebben.De vereistenstudie is in dit geval meer IT-werk dan klinisch werk.

Een ander voorbeeld is een specialist die op de verkoop- en marketingafdeling werkt en de afdeling helpt productvoordelen en andere technische aspecten uit te leggenpotentiële klanten, of voor het maken van productliteratuur.Veel specialisten kunnen worden aangetrokken door commercieel werk en kunnen hun specialistische kennis, bijvoorbeeld op het gebied van wondverzorging, gebruiken om wondverzorgingsproducten effectief op de markt te brengen.

En dan is er nog de wetenschapsleraar diebezig met het ontwikkelen van de wetenschappers van morgen.Naast het onderwijzen van wetenschap moet de leraar studenten ook kunnen enthousiasmeren voor het vak.

Wetenschappelijke banen houden dus in dat je meer moet zijn dan alleen wetenschappers.Er zijn tegenwoordig maar weinig wetenschappelijke banen waarvoor je een wetenschapper moet zijn.

Misschien bent u geïnteresseerd

Over de auteur

Laat een reactie achter