1. Homepage
  2. Gezondheid

Texaanse ziektekostenverzekering

Texaanse ziektekostenverzekering
0

Texas Health Insurance

De geboorte van Texas Health Insurance

Texas heeft een nieuw programma gevormd en opgezet met de naam TexasZiektekostenverzekering die Texanen op weg helpt als het gaat om ziektekostenverzekering en menselijke diensten.Dit is mogelijk gemaakt door de samenvoeging en integratie van 12 gezondheidsinstanties, die zijn omgevormd tot vier nieuwe afdelingen onder supervisie en beheer van de Texas Health and Human Services Commission.

Het doel van TexasHealth Insurance

Texas Health Insurance biedt niet alleen meer aandacht voor de gezondheidsproblemen van Texanen, maar wil ook een handje helpen en faciliteren bij het verlagen van de administratieve kosten en het opzetten van fondsenprojecten genereren die rechtstreeks meer gezondheidsdiensten voor de inwoners van Texas opleveren.

Texanen die willen bladeren en meer informatie willen krijgen over Texas Health Insurance, kunnen andere gerelateerde internetsites bezoeken, zoals:Department of Aging and Disability Services, Texas Health and Human Services, Department of State Health Services, Department of Family and Protective Services en het Department of Assistive and Rehabilitative Services.

Voordelen fvan Texas Health Insurance

Elke Texas Health Insurance-houder heeft recht op een Health Pool Benefit Plan.Texas Health Insurance biedt talloze geweldige voordelen, zoals het eigen risico voor het kalenderjaar, het eigen risico voor spoedeisende zorg, eigen bijdragen voor doktersbezoeken, enzovoort.

Een ander pluspunt is dat de Texas Health Insurancerekenen de kosten van geneesmiddelen op recept voor poliklinische patiënten niet mee voor hun medeverzekeringsmaxima.En nadat de verzekerde het overeenkomstige bedrag van het eigen risico van de polis heeft betaald, betaalt de polis het bedrag van de gedekte uitgaven boven het co-assurantiebedrag vóór de polislimieten.Echter, in Texas Health Insurance die te maken heeft met de gedekte kosten van een voorkeursaanbieder, betaalt de polis in het geval dat u het co-assurantiemaximum heeft betaald in totaal 100% van de gedekte kosten van voorkeursaanbieders voor de resterende dagen in het kalenderjaar.Bent u daarentegen verzekerde bij een niet-preferente aanbieder, dan geldt er geen medeverzekeringsmaximum voor de gedekte kosten.Texas Health Insurance Policy betaalt in geen geval meer dan het levenslange maximum voor elke verzekerde partij.Het door de verzekerde gekozen eigen risico bedrag kan na het afsluiten van de polis niet worden gewijzigd in een lager bedrag.Men kan verzoeken om te upgraden en te wijzigen naar een hoger eigen risico indien aangeboden door de Texas Health Insurance, maar de verzekerde kan dat alleen in een kalenderjaar aanvragen.De wijziging door de Texas Health Insurance wordt van kracht op de eerste van de maand volgend op de datum waarop uw schriftelijke verzoek is ontvangen of op een latere datum op verzoek.

Meer, meer, meer!

Profiteer daarnaast van de andere geweldige voordelen van Texas Health Insurance, zoals: Intensive Care of Cardiac Care Unit met maximaal drie keer het gemiddelde semi-privé kamertarief, assistent-chirurg ofchirurgische eerste assistent met maximaal 25% van het beroepshonorarium van de chirurg, geschoolde verpleeginrichting van 45 dagen in een kalenderjaar, transplantaties van nier, lever, hart, alvleesklier, long, beenmerg, onderworpen aan een levenslange gecombineerde maximale uitkering, plus demedebetalingen aan de apotheek voor maximaal 30 dagen levering van generieke geneesmiddelen, formulegeneesmiddelen en niet-formulaire merkgeneesmiddelen.Andere voordelen van het medische plan van de gezondheidspool van Texas Health Insurance zijn: gebruik van een ambulance, anesthesie, bloed, verworven hersenletsel, thuisinfuustherapie, genetische tests en counseling, gebruik van medische apparatuur, borstreconstructie in verband met borstamputatie en andere diverse ziekenhuisdiensten enbenodigdheden.

Je bent misschien geïnteresseerd in