1. Homepage
  2. Economie

Het belang en de relevantie van de macro-economische indicatoren

Het belang en de relevantie van de macro-economische indicatoren
0

Het belang en de relevantie van de macro-economische indicatoren

De economische activiteiten die plaatsvinden in het kader van een nationale economie worden geconcretiseerd in een breed scala van goederen enDiensten.Hun beoordeling onder fysiek of valorisch aspect wordt gerealiseerd met behulp van de economische indicatoren.

De economische indicator onthult de numerieke uitdrukking van de kwantitatieve kant van de economische fenomenen en processen in een bepaalde ruimteen tijdsomstandigheden.Het maakt het mogelijk om deze processen en fenomenen kwantitatief, structureel en kwalitatief duidelijk te maken en om de onderlinge afhankelijkheid tussen bepaalde subsystemen van de nationale economie te observeren.

Afhankelijk van het niveau waarvoor deze indicatoren worden berekend, kunnen er micro-economische en macro-economischeindicatoren;als de eerste de resultaten laat zien op het niveau van de individuele economische actor, meet de laatste de prestaties op het niveau van de nationale economie.Het uitgangspunt bij het berekenen van de macro-economische indicatoren wordt vertegenwoordigd door de micro-economische indicatoren. De belangrijkste macro-economische indicatoren zijn het totale product, het bruto binnenlands product, het bruto nationaal product, het nationaal inkomen en het persoonlijk inkomen van de bevolking.

Het Bruto Nationaal Product (BNP) vertegenwoordigt de marktwaarde van de uiteindelijke goederen en diensten geproduceerd in een bepaalde periode, meestal een jaar, door de economische actoren van een land, ongeacht hun bestaan ​​binnen of buiten de grenzen van dat landland.

Je bent misschien geïnteresseerd in