1. Homepage
  2. Wetenschap

De belofte en het gevaar van genetische manipulatie

De belofte en het gevaar van genetische manipulatie
0

De belofte en het gevaar van genetische manipulatie

Genetica (en bij uitbreiding genetische manipulatie) is een wetenschapsgebied dat het potentieel heeft om meer controverses enprotesteren dan welk medisch probleem dan ook dat eraan voorafging.Dit komt omdat het begrijpen van de principes en het beheersen van de variabelen van de genetica de mogelijkheid opent voor de mensheid om de touwtjes in handen te nemen van haar eigen evolutie vanuit de natuur.Het vermogen om genetica te veranderen en toekomstige generaties te “ontwerpen”, kan echter gevolgen hebben die mogelijk onbekend zijn in het huidige wetenschappelijke denken, zoals de fictieve “genetische verzadiging” die te zien is in de anime-serie “Gundam SEED”.In de serie hadden genetisch geüpgradede mensen, terwijl ze mentale en fysieke vermogens bezaten die hun genetisch ‘zuivere’ tegenhangers overtroffen, problemen met hun seksuele gezondheid.

In een paar afleveringen van de serie werd opgemerkt dat genetischesuperioriteit had een prijs die geen van hen had verwacht: onvruchtbaarheid.Hun fysieke vermogen om geslachtsgemeenschap aan te gaan werd niet aangetast, maar hun seksuele gezondheid leed eronder in de zin dat degenen die geen genetisch “zuivere” ouders hadden geen nakomelingen konden verwekken.Het probleem, volgens dialogen in de show zelf en achtergrondinformatie vrijgegeven door de makers van de serie, was dat de opgewaardeerde genen de genenpool hadden “verzadigd”, tot het punt dat het combineren van iemands opgewaardeerde DNA met anderen die genetischeupgrades “sluiten” effectief het vermogen om zich op natuurlijke wijze voort te planten uit.De enige oplossing die binnen de serie werd gevonden en waarbij de genetische superioriteit niet werd opgeofferd, was het toevoegen van verdere wijzigingen aan het menselijk genoom.Er werd beweerd dat dit weinig meer was dan een noodmaatregel, een kortetermijnoplossing voor een gevaarlijk seksueel gezondheidsprobleem.Volgens de vervolgserie ‘Gundam SEED Destiny’ zouden verdere veranderingen in het menselijk DNA het probleem binnen ’twee of drie generaties’ alleen maar groter maken.

Natuurlijk is seksuele gezondheidzelden beschouwd als een aspect van het menselijk bestaan ​​dat zou worden aangetast door kunstmatige genetische upgrades.In de meeste sciencefictionprogramma’s die het vertonen, lijken schrijvers zich meer bezig te houden met de morele en culturele implicaties van ‘genetisch superieur’ zijn.Een voorbeeld hiervan is te vinden in ‘Andromeda’ van Gene Roddenberry, waar een menselijk onderras, bekend als Nietzscheans, totaal tegengestelde waarden had ten opzichte van normale mensen.De Nietzscheanen zijn als ras trots op hun genetische superioriteit en zullen er alles aan doen om zowel ervoor te zorgen dat ze hun genen doorgeven als te bewijzen dat ze superieure genetica hebben.Dit geldt niet alleen voor onveranderde mensen, maar ook voor hun mede-nietzscheanen.Dit neemt niet alleen de vorm aan van fysieke conflicten, maar ook van politieke, sociale en fysieke achterbaksheid, verraad, manipulatie en competitie.Voor de typische Nieztscheaanse mentaliteit is het doorgeven van superieure genen de beste manier om ervoor te zorgen dat het hele ras met elke volgende generatie sterker wordt, zodat ze blijven overleven en superieur zijn aan de veel talrijkere gewone mensen.

Het streven naar genetische superioriteit heeft echter geleid tot een fenomeen in sciencefiction dat een angstaanjagend realistische parallel heeft.Zelfs met alleen maar het vooruitzicht van het manipuleren van genetica dat ergens aan de horizon opdoemt, zijn er al groepen die zich verzetten tegen onderzoeken op dat gebied.Afgezien van genetische superioriteit zijn er duidelijke voordelen, zoals de mogelijkheid om de mensheid te bevrijden van ziekten met genetische banden.Er zijn echter verschillende groepen die religieuze en theoretische argumenten inbrengen tegen genetische manipulatie.Sciencefiction heeft dit gevoel in verschillende verhalen weerspiegeld, waarbij de meeste scifi-werelden met genetisch superieure mensen worden tegengewerkt door gewapende, militante groepen van de ‘genetisch zuiveren’.

Je bent misschien geïnteresseerd in