1. Homepage
  2. Wetenschap

Het bovennatuurlijke

Het bovennatuurlijke
0

Het bovennatuurlijke

Als we eenmaal tot de conclusie zijn gekomen dat louter materie en natuurwetten niet voldoende zijn om het bestaan ​​van het universum en leven te verklaren, maar een superintelligentiezijn, wat dan?Voor sommigen begint hiermee een leven vol ontdekkingen.Anderen dragen de zaak over aan georganiseerde religies die beweren een doorgeefluik naar de schepper te zijn.Voor weer anderen, die aannemen dat bovennatuurlijk synoniem is met bijgeloof, betekent het stoppen voordat ze beginnen.

Het woord bovennatuurlijk is beladen met emotie en verwarring.Het impliceert een surrealisme, subjectiviteit en fantasma dat het gemakkelijk maakt om een ​​agenda opzij te zetten, te verwerpen of te gebruiken om een ​​agenda te rechtvaardigen.In religies omschrijft het een heilig domein waar profane en wereldse wetenschap zich niet kan begeven en waar religieuze leiders aanspraak kunnen maken op speciale kennis en macht kunnen uitoefenen.Materialisten gebruiken het woord om zelfvoldaan de plek te beschrijven waar mensen naartoe gaan als ze de wetenschap en de rede hebben verlaten.

Dit is het punt dat ik wil maken dat de lucht voor alle partijen zal zuiveren en een gemeenschappelijke basis zal creëren voorvooruitgang: er is geen bovennatuurlijke;er is alleen natuurlijk.

Daarom kan ik zoiets zeggen.Om te weten wat bovennatuurlijk is, moet natuurlijk worden gedefinieerd.Het voorvoegsel “super” betekent voorbij of overtreffen.We moeten dus weten waar ‘natuurlijk’ eindigt voordat we kunnen weten wat erachter ligt.Het probleem is dat niemand (een beter woord is zou moeten) zo dwaas of brutaal zou zijn om de grenzen van natuurlijk te definiëren.Dat komt omdat filosofische en religieuze ideeën die het natuurlijke van het bovennatuurlijke scheiden, de een na de ander zijn vervallen tot de onthullingen van wetenschappelijk onderzoek.Bliksem bleek geen pijlen in de pijlkoker van bovennatuurlijke goden te zijn, ziekte was geen bovennatuurlijke duivelse bezetenheid en het universum was geen bovennatuurlijk firmament dat rond de aarde cirkelde.

Vroeger was de staat religie en definieerde de kerkwetenschap.Het oude Egypte en Rome typeerden dit.Er was geen echte scheiding tussen seculier en religieus.Alles was hunky dory.Toen kwam de wetenschappelijke revolutie, die begon in de 17e eeuw, en de wetenschap besloot om van de kudde af te wijken.Er werd een wapenstilstand gesloten en een deal gesloten waarbij de kerk het bovennatuurlijke kon hebben en de wetenschap het natuurlijke.De angst om opnieuw door de wetenschap te worden neergeschoten, heeft een stemming van capitulatie door religies gecreëerd.Ze hebben zich zelfs overgegeven waar dat niet nodig was, zoals bij de evolutiekwestie.

Hoe dan ook, deze ongeschreven overeenkomst over een bevoegdheidsverdeling pakte goed uit totdat de kwantumfysica aantoonde dat er geen echte scheiding wastussen het fysieke en het niet-fysieke (het bovennatuurlijke).Nu zijn we weer op het punt waar alle kennis eigenlijk onder één noemer thuishoort: realiteit-waarheid-natuur.

Dit is een interessante stand van zaken, die voor geen van beide partijen erg prettig is.Religie ziet haar bovennatuurlijke wezen weggevaagd worden door voortschrijdende wetenschap;de wetenschap ziet haar materialisme verdampen in een kwantumwereld met religieuze smaken.

Ontdekking is de vijand van het bovennatuurlijke.Hoe meer we leren, hoe natuurlijker er is en hoe minder bovennatuurlijk.Dat belooft weinig goeds voor het woord.Wanneer een concept blijft bezwijken onder de druk van voortschrijdende kennis, kan het een goed moment zijn om ermee te stoppen.Als we dat doen, zal een groot deel van het conflict tussen wetenschap en religie verdwijnen.

Aangezien waarheid ons doel is, zou het weggooien van een woord geen probleem moeten zijn.Dat wat uit de natuur wordt geopenbaard, natuurlijke dingen, is gewoon waarheid.Er is geen superwaarheid of supernatuur.Waarheid is waarheid.We hebben misschien niet alle waarheid ontdekt die de natuur bevat – en dat hebben we zeker niet – maar dat maakt de nog onbekende waarheid nog niet super-waar of bovennatuurlijk.

Alle dingen van waarheid zijn natuurlijk, zelfs dat watwe kunnen niet zien, horen, voelen, ruiken, aanraken of zelfs maar conceptualiseren.Radiogolven zijn natuurlijk, röntgenstralen zijn dat, net als microben, moleculen, atomen en quanta, ook al zijn ze onzichtbaar, onbekend voor onze blote zintuigen en fundamenteel ondenkbaar.Er zijn oneindig veel onbekenden buiten onze waarneming en zelfs onze technologie.Is het allemaal bovennatuurlijk of is het gewoon de natuur die nog niet is ontdekt of slecht wordt begrepen?Dat is retorisch.Is het niet het toppunt van egocentrisme en een buitensporige nieuwsgierigheid van mensen dat we de wereld zouden definiëren als verdeeld in natuurlijk en bovennatuurlijk op basis van wat wij mensen wel of niet hebben ontdekt of begrepen?

Buitengewone, wonderbaarlijke en paranormale gebeurtenissenzijn eigenlijk slechts glimpen van de werkelijkheid voorbij de normale menselijke grenzen, geen aberraties buiten de natuur.Ze zijn gewoon bovennatuurlijk, dat wil zeggen buiten de normale loop van de natuur, ongebruikelijk, niet bovennatuurlijk.Als een persoon door een muur kan lopen, objecten uit het niets kan materialiseren, door materie kan kijken, uit de dood kan opstaan ​​of de toekomst kan voorspellen, betekent dit dat hij een speciaal vermogen heeft om een ​​deel van de natuurlijke werkelijkheid aan te boren dat de meeste mensen niet kunnen, niet.dat ze bovennatuurlijk zijn.

Om gebeurtenissen zoals bijna-doodervaringen en uittredingen te weerleggen, dupliceren sommige sceptische onderzoekers elementen van deze ervaringen met drugs zoals DMT en LSD en met centrifugale g-krachtexperimenten.De logica daarvan ontgaat me.Het feit dat fysieke natuurlijke factoren buitengewone verschijnselen kunnen veroorzaken, bewijst niet dat dergelijke gebeurtenissen niet buiten het laboratorium in het privéleven van individuen kunnen plaatsvinden.Het bewijst dat schijnbaar “bovennatuurlijke” gebeurtenissen natuurlijk zijn.Precies wat ik bedoel: er is geen scheidslijn tussen de twee.

Vreemde buitengewone dingen zijn dat helemaal niet, in een ruimer begrip van de werkelijkheid.Het punt moet zijn of dingen waar zijn, of het feiten zijn en werkelijk gebeuren, niet of we ze als bovennatuurlijk kunnen classificeren of niet.

Dus laten we het woord ‘bovennatuurlijk’ uit het vocabulaire schrappen(hierna tussen aanhalingstekens geplaatst) en uit onze logica.Op die manier worden we niet verrast door de ontdekking of teleurgesteld dat ons speciale kleine ‘bovennatuurlijke’ ding natuurlijk bleek te zijn.

Begrijpen dat alles natuurlijk is, opent de geest, neemt angst weg en maakt alles eerlijk voorbestuderen en verkennen.Aan de andere kant, hoe meer “bovennatuurlijk” we toetreden, hoe meer we hulpeloze slachtoffers en smekelingen zijn.Religie – opgebouwd rond het “bovennatuurlijke” – kan een excuus zijn om de verantwoordelijkheid voor onze eigen daden te ontlopen en dingen in Gods “bovennatuurlijke” rechtszaal te leggen: “Het was Gods wil” “God liet me het doen,” “God straft me” “God zegent me.” Wat handig voor degenen die geen verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen daden.Het leven kan beter worden geleefd alsof een atheïst (geen oneerbiedigheid of gebrek aan respect bedoeld): Geef God niet de schuld en verwacht niet dat God tussenbeide komt.

Degenen die beweren speciale kennis van het “bovennatuurlijke” te hebben” macht naar zich toe kunnen verzamelen om heerschappij te voeren over degenen die hun aanspraak op voorrecht accepteren.Wij, louter natuurlijke wezens, kunnen alleen buigen voor dat wat buiten de natuur ligt en voor de agenten die beweren dat hun gissingen daarover zekerheden zijn.Maar hoe kan een gewoon natuurlijk wezen met zekerheid spreken over datgene wat ‘bovennatuurlijk’ en daarom onwerkelijk is?

Niet alleen sommigen binnen religies profiteren van het ‘bovennatuurlijke’, ook materialisten.Deze laatsten gaan er met niet weinig bravoure van uit dat, omdat het ‘bovennatuurlijke’ zich voortdurend heeft moeten terugtrekken in het licht van de voortschrijdende wetenschap, dat uiteindelijk alles zal worden gemeten en geteld met hun machines.Ze zien ‘bovennatuurlijk’ als een excuus voor intellectuele luiheid.Voor hen is het ‘bovennatuurlijke’ onwerkelijk, frauduleus of een deel van de natuur dat wacht om te worden aangewend door wetenschappelijke instrumenten en nomenclatuur.

Het falen van het “bovennatuurlijke” in het verleden om stand te houdenvoor wetenschappelijk onderzoek geeft materialisten een excuus om alle niet-materiële verschijnselen te verwerpen en aan te nemen dat materialisme een nauwkeurige verklaring is van de hele werkelijkheid… wat het zeker niet is.Met andere woorden, aangezien de wetenschap de bovennatuurlijke doctrine versloeg dat de aarde het centrum van het universum was, is de redenering dat de wetenschap elk religieus, spiritueel of metafysisch idee zal verslaan.Voor hen is geen onderzoek nodig.Iets dat “bovennatuurlijk” is, is voldoende reden om het zonder meer af te wijzen.’Bovennatuurlijk’ wordt een gemakkelijk te verslaan stroman.

Door aan te nemen dat dingen die niet te meten zijn slechts religieuze fantasieën of paranormale voodoo zijn, sluiten materialisten ontdekking af en veroordelen ze zichzelf tot een bekrompen en bekrompen gezichtspunt dat slechts een klein beetje onthultvan de werkelijkheid.Aan de andere kant, door te proberen het ‘bovennatuurlijke’ strikt te definiëren en die definitie vervolgens voortdurend te laten knagen door de voortschrijdende wetenschap, wordt de religieus geconfronteerd met voortdurende intellectuele dilemma’s.Als “bovennatuurlijk” echter uit het vocabulaire wordt geschrapt, wordt alles natuurlijk.De materialist kan niet-materiële gebeurtenissen niet zo gemakkelijk afwijzen, hoe vreemd ze ook mogen zijn;de religieus kan elke ontdekking die de wetenschap te bieden heeft, verwelkomen.

Door ‘bovennatuurlijk’ weg te laten, wordt het hele panorama van de werkelijkheid geopend voor verkenning en ontdekking.Hoe meer we over de natuur leren, hoe groter de omvang ervan.Wat daarbuiten ligt en nog moet worden ontdekt, is echter natuurlijk, zelfs als we het nooit ontdekken, niet in staat zijn om dat te doen – of het heeft geen corpus en is oneindig, alwetend, alomtegenwoordig en almachtig.

Uiteindelijk is het oneindig, alwetend, alomtegenwoordig en almachtig., lijkt de term ‘bovennatuurlijk’ (en vergeet niet dat het maar een woord is) alleen nut te creëren voor degenen die pretentieuze beweringen doen om er alles van te weten, en een excuus te bieden voor materialistische afwijzing van alles wat valtonder zijn rubriek.Het ontraadselen van de werkelijkheid door haar te bevrijden van de kunstmatige banden van ‘bovennatuurlijk’ is het noodzakelijke begin van rationele, wetenschappelijke en spirituele (drie woorden die hetzelfde zouden moeten betekenen) ontdekking..

Je bent misschien geïnteresseerd in