1. Homepage
  2. Wetenschap

Vibrationele geneeskunde

Vibrationele geneeskunde
0

Vibrationele geneeskunde

Vibrationele geneeskunde probeert mensen te behandelen met verschillende vormen van pure energie.De invloed van alternatieve medische systemen zoals de Chinese, Ayervedische of Tibetaanse geneeskunde heeft gedeeltelijk geleid tot de ontwikkeling van machines die ‘energie in beeld kunnen brengen’.Warmte-energiebeeldsensoren zijn een geaccepteerd onderdeel van onze technologie.We accepteren gemakkelijk beeldwarmte, ook al kunnen we het niet zien, omdat warmte iets is dat we kunnen waarnemen door middel van aanraking.Bij het ‘energielichaam’ is dat niet zo eenvoudig.Zeer weinigen van ons hebben dit zelf ervaren en er is blijkbaar geen sensorische ondersteuning die ons vertelt dat dit er is.

Experimenten op het gebied van ‘elektro-acupunctuur’ en Kirlian-fotografie hebben geleid tot een energiekaart van het lichaamidentiek aan wat wordt getoond in de traditionele Chinese geneeskunde.Het meridiaansysteem wordt gezien als een interface tussen het fysieke lichaam en het energielichaam.Toepassingen van resonante energie op het meridiaansysteem bevorderen de genezing bij een aantal ziekten, door de energie van het ‘wortelsysteem’ dat bij de ziekte betrokken is, te veranderen.Veel van dit werk lijkt ‘undercover’ te zijn en informatie en de productie van apparatuur voor dit soort behandelingen wordt feitelijk onderdrukt door middel van wetgeving.

Het etherische lichaam, acupunctuurmeridianen, chakra’s en nadi’s en andere multi-dimensionale aspecten van de mens worden beschreven door oude geneeswijzen over de hele wereld.De westerse geneeskunde negeert in haar reductionistische houding deze aspecten omdat ze niet onder een microscoop kunnen worden bestudeerd.Pas nu, aan het begin van de 21e eeuw, beginnen sommige artsen het door te krijgen.

Vibrationele geneeskunde heeft een interface met subtiele energievelden die ten grondslag liggen aan de functies van een fysiek lichaam.Het is gebaseerd op het idee van resonante frequenties, vergelijkbaar met een afgestemde snaar op een muziekinstrument die resoneert met alles wat op dezelfde frequentie is afgestemd, of een operazanger die een glas kapot slaat door op een bepaalde toonhoogte te zingen.Sommige wetenschappen en filosofieën hebben trillingselementen erkend als een belangrijk onderdeel van het universum.Het blijkt moeilijk om deze nieuwe wetenschappen te verbinden met het dogma van de westerse geneeskunde.Zelfs al in 1928 herkende Thomas Sugrue trillingselementen die aan het werk waren in het menselijk lichaam:

“Het menselijk lichaam bestaat uit elektronische trillingen, waarbij elk atoom en elk element van het lichaam, elk orgaan en organisme,omdat het zijn elektronische trillingseenheid heeft die nodig is voor het in stand houden van en het evenwicht in dat specifieke organisme. Elke eenheid, die op zichzelf een cel of een eenheid van leven is, heeft dus het vermogen zichzelf te reproduceren volgens de eerste wet die bekend staat als reproductie-verdeling. Wanneer een kracht in een orgaan of element van het lichaam tekortschiet in zijn vermogen om het evenwicht te reproduceren dat nodig is voor het in stand houden van het fysieke bestaan ​​en de voortplanting ervan, krijgt dat deel een tekort aan elektronische energie. Dit kan het gevolg zijn van letsel of ziekte,ontvangen door externe krachten. Het kan afkomstig zijn van interne krachten door een gebrek aan eliminaties die in het systeem of door andere instanties worden geproduceerd om aan de vereisten in het lichaam te voldoen.”

Edgar Cayce (1928) uit There is a River vanThomas Sugrue.

Experimenten in de fysica van hoogenergetische deeltjes en het nieuwe vakgebied van de kwantumfysica laten ons zien dat bijna alle materie energie is.In zekere zin zijn we gemaakt van ‘bevroren licht’.Als energiewezens worden we beïnvloed door en kunnen we worden behandeld door energie, en de moderne geneeskunde beseft dit maar al te langzaam.

Medische wetenschap, alternatieve geneeskunde en kwantumwetenschap komen op een paar specifieke plaatsen samen.MRI (Magnetic Resonance Imaging), zoals eerder vermeld, plaatst de patiënt bijvoorbeeld in een sterk magnetisch veld dat golven door het lichaam laat gaan.De computer creëert een beeld door veranderingen in de magnetische uitlijning van de waterstofprotonen in onze cellen te analyseren.Dit is in wezen een ‘energie-imager’, maar wordt alleen gebruikt voor fysieke diagnose.

Een belangrijk principe achter MRI is dat de bestudeerde atomen (waterstof) worden gestimuleerd door de overdracht van energie met een specifieke frequentie.De energie wordt alleen door het atoom geabsorbeerd als deze een bepaalde resonantiefrequentie heeft.Systemen die frequenties produceren die resoneren met de biologische verschijnselen die worden bestudeerd, hebben de grootste kans om ziekte-indicatoren succesvol in beeld te brengen.MRI belooft veel nieuwe diagnostische informatie over het lichaam, waardoor zelfs nog gedetailleerdere cellulaire beelden van structuur en functie zichtbaar worden.Er wordt nog steeds alleen gekeken naar fysieke moleculaire beeldvorming – een geavanceerde toepassing van een Newtoniaanse filosofie.

Kanker wordt al behandeld met radiotherapie, de toepassing van gammastraling die op bepaalde diepten in een patiënt kan worden gericht.Dit wordt op een ‘Newtoniaanse wetenschap’-manier gebruikt – voornamelijk om de knobbel te vernietigen.Er is geen onderzoek gedaan naar eventuele noties van trillingsniveaus die resoneren met de patiënt, omdat dit aspect van ons in de westerse wetenschappelijke geneeskunde niet bestaat.

Wat nu nodig is, zijn beeldvormingssystemen waarmee genezers naar het niveau van de patiënt kunnen kijkenenergetische oorzaken van ziekte en niet alleen de biochemische afwijkingen die gepaard gaan met bestaande ziekten.Werkelijk preventieve geneeskunde wacht op een beeldvormingssysteem dat artsen zal bewijzen dat de mens meer inhoudt dan alleen vlees en bloed.

Er verschijnen apparaten die trillingen in een persoon kunnen waarnemen. Eén daarvan maakt gebruik van stemanalyse om ontbrekendefrequenties.Beoefenaars zijn verbaasd over de nauwkeurigheid van hun bevindingen en de snelheid van de resultaten bij het verstrekken van die frequentie aan een patiënt.Met dit hulpmiddel kunnen ingeschakelde energiewerkers genezen zonder dat ze een diagnose hoeven te stellen, omdat de behandeling rechtstreeks het energiewortelprobleem aanpakt.

Je bent misschien geïnteresseerd in