1. Homepage
  2. Wetenschap

Wat is ergonomie precies

Wat is ergonomie precies
0

Wat is ergonomie precies

Heb je ooit de term “ergonomie” gehoord en je afgevraagd wat het precies betekende?Je wilde waarschijnlijk je onwetendheid niet blootleggen, dus durfde je het niet te vragen.Ergonomie is het gebruik van informatie uit wetenschappelijke bronnen om omgevingen, systemen en objecten te ontwerpen voor gebruik door mensen, zowel voor werk als voor ontspanning.Deze definitie is in 2007 overgenomen door de International Ergonomics Association of de IEA.

Een van de meest voorkomende toepassingen van ergonomie is dat bedrijven leren werkgebieden en taken te ontwerpen dieefficiëntie en de kwaliteit van het werk van hun werknemers te maximaliseren.Het begrip ergonomie is niet alleen voor bedrijven, het betreft alles wat met mensen te maken heeft.Goed ontworpen gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, gebieden met sport- en vrijetijdsactiviteiten en werksystemen belichamen de belangrijkste principes van ergonomie.

Dit gebied wordt ook wel biotechnologie genoemd.Het belangrijkste doel van deze wetenschap is om het ongemak en de vermoeidheid van de operators te verminderen om de efficiëntie en productiviteit optimaal te benutten.Andere namen waaronder ergonomie bekend is, zijn human factors engineering en human engineering.

Ergonomen bestuderen de capaciteiten van mensen in relatie tot de eisen van hun werk.De informatie die ergonomen leveren, levert vaak een grote bijdrage aan de evaluatie en het ontwerp van producten, taken, omgevingen, systeemoperaties en taken om ze beter te laten aansluiten bij de vereisten, beperkingen en capaciteiten van mensen.

De drie ergonomische domeinen

De International Ergonomics Association verdeelt de ergonomiewetenschap in drie afzonderlijke domeinen.De eerste is fysieke ergonomie.Dit heeft betrekking op de reacties van het menselijk lichaam op zowel fysiologische als fysieke stress.

Het tweede domein van ergonomie houdt zich bezig met het cognitieve aspect.Dit wordt ook wel technische psychologie genoemd.Dit aspect houdt zich bezig met de mentale processen zoals motorische controle, perceptie, cognitie en aandacht.Het bestudeert ook de opslag van geheugen en het ophalen van die herinneringen, aangezien ze de interactie van de elementen van een bepaald systeem en de mens die het toepast kunnen beïnvloeden.Belangrijke onderwerpen die worden bestudeerd zijn training, mentale werklast, interacties tussen computers en mensen, waakzaamheid, menselijke fouten, bekwame prestaties en besluitvorming.

Het derde domein van ergonomie is het organisatorische aspect.Dit wordt ook wel macro-ergonomie genoemd.Organisatorische ergonomie houdt zich bezig met het optimaliseren van sociotechnische systemen.Dit omvat de processen, het beleid en hun organisatiestructuren.Onderwerpen in dit domein zijn onder meer ethiek, ploegendienst, telewerk, roosters, teamwerk, veiligheidscultuur, arbeidsvreugde, supervisievaardigheden en de theorie van motivatie.

Het principe van ergonomie is geennieuwe.Het wordt gebruikt sinds de vijfde eeuw voor Christus.De term ergonomie is ontleend aan twee Griekse woorden;het Griekse woord ergon, wat werk betekent, en het woord nomos, wat natuurwetten betekent.Deze wetenschap is complexer dan de gemiddelde persoon zich realiseert en speelt een rol in ieders dagelijks leven.De meeste mensen realiseren zich niet dat het bureau of de stoel waaraan ze werken een product is van de ergonomiewetenschap

Je bent misschien geïnteresseerd in