1. Hoofdpagina
  2. Wetenschap

Wat is biotechnologie

Wat is biotechnologie
0

Wat is biotechnologie

In het VN-Verdrag inzake biologische diversiteit staat: “Biotechnologie is elke technologische toepassing die biologische systemen, levende organismen of afgeleiden daarvan gebruikt omof producten of processen aanpassen voor specifiek gebruik”.De OESO (de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) definieert biotechnologie als “…de toepassing van wetenschappelijke en technische principes op de verwerking van materialen door biologische agentia”. Biotechnologie betekent dus in wezen het gebruik van biologie als basis voor eentechnologie die wordt toegepast op onderzoek en productontwikkeling op gebieden als landbouw, voedingswetenschap en geneeskunde.

De Academische Standaarden voor Wetenschap en Technologie definiëren biotechnologie als de manieren waarop mensen biologische concepten toepassenom producten te produceren en diensten te verlenen. Dit is zeker het geval als we kijken naar een deel van de biotechnologie waarin de gerichte manipulatie van organismen wordt gebruikt voor het product van biologische producten zoals bier, melkproducten, voedsel, enz.

Biotechnologie was al toegepast lang voordat de term zelf werd bedacht, zij het op een heel basaal niveau. De mens had bijvoorbeeld al de methode geleerd om vruchtensappen te fermenteren om alcohol te brouwenalcoholische dranken in de periode rond 6000 voor Christus.Het werd toen echter meer als een kunst beschouwd.Biotechnologie werd pas ongeveer twee decennia geleden een echte wetenschap toen werd ontdekt dat genen informatie bevatten die de synthese van specifieke eiwitten mogelijk zou maken.Dit was in de jaren ’70, toen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van moleculaire biologie wetenschappers in staat stelden om gemakkelijk DNA – de chemische bouwstenen die de kenmerken van levende organismen specificeren – over te dragen tussen verder verwante organismen.

Toen halverwege de jaren tachtig en begin jaren negentig werd bevestigd dat de transformatie of modificatie van de genetische structuur van planten en dieren heel goed mogelijk was.De introductie van “transgene” dieren en planten leidde ook tot meer weerstand tegen ziekten en verhoogde de productiviteit enz. Moderne biotechnologie wordt nu ook vaker wel dan niet geassocieerd met het gebruik van genetisch gewijzigde micro-organismen zoals E. coli of gistvoor de aanmaak van stoffen als insuline of antibiotica.Er zijn nu ook nieuwe innovatieve biotechnologietoepassingen ontwikkeld, zoals door planten gemaakte geneesmiddelen.

Subgebieden in de biotechnologie:

De rode biotechnologie is degebruik van genetisch gewijzigde micro-organismen voor de aanmaak van stoffen als insuline, antibiotica, vitaminen, vaccins en eiwitten voor medisch gebruik, en is dus gerelateerd aan medische processen.Genomische manipulatie is ook een voorbeeld van rode biotechnologie.

Biomanufacturing of witte biotechnologie is een opkomend gebied binnen de moderne biotechnologie waarbij organismen worden ontworpen, zoals schimmels, gisten of bacteriën, en enzymen ombepaalde nuttige chemicaliën, en is gerelateerd aan de industriële sector.Het is ook bekend als grijze biotechnologie.

Groene biotechnologie of landbouwbiotechnologie, zoals de naam al doet vermoeden, is het gebied van biotechnologie met toepassingen in de landbouw.Dit omvat in feite de genetische manipulatie van planten en dieren om productievere, milieuvriendelijkere, ziekteresistente soorten te creëren.Een voorbeeld van traditionele landbouwbiotechnologie is de ontwikkeling van ziekteresistente tarwevariëteiten door verschillende tarwesoorten te kruisen totdat de gewenste ziekteresistentievariëteit is bereikt.

Misschien bent u geïnteresseerd
rol-van-media

Over de auteur

Laat een reactie achter