1. Homepage
  2. Nieuws

Wanneer geen contact opnemen met een verslaggever

Wanneer geen contact opnemen met een verslaggever
0

Wanneer moet u geen contact opnemen met een verslaggever

Nieuws gaat over het verspreiden van informatie die voor iedereen is.Volg dus de gouden regel: neem alleen contact op met een verslaggever als er iets concreets en nieuwswaardigs is om over te brengen.De meeste verslaggevers werken met strakke deadlines en het is onrechtvaardig om hun tijd te verspillen.

Net zoals je leert hoe je nieuws presenteert, interviews geeft of persberichten voorbereidt, is het essentieel om te weten wanneer.Hier zijn een paar punten om in gedachten te houden:

Neem nooit contact op met een verslaggever als:

• Wat u gerapporteerd wilt hebben, slechts van horen zeggen is of als u geen concrete feiten heeft.Wees nooit behulpzaam bij het verspreiden van geruchten.Rapporteren is een serieuze zaak en het verspreiden van roddels is niet de belangrijkste pijler.

• De media zijn verwikkeld in een mediablitz: politieke onrust, oorlog, een zondvloed, natuurrampen, enzovoort.Wanneer er breaking news aan de gang is, worden alledaagse verhalen onbelangrijk en irrelevant.Pauzeer dus even en stop ermee.

• U heeft een ‘mediabericht’, maar u weet niet zeker wanneer alle plannen op hun plaats zullen vallen.Zet nooit de laatste stap tenzij u nauwkeurige, beknopte en duidelijke informatie heeft.

• U heeft niet voldoende tijd voor een diepte-interview.Geef uzelf voldoende tijd om u voor te bereiden en voldoende tijd voor de verslaggever om u te interviewen. Om volledig en afgerond te zijn, biedt elk interview de mogelijkheid om de feiten te begrijpen en het beeld duidelijk te schetsen.

• Het nieuws dat u heeft is goed.geen ethisch maar sensationeel nieuws.Vergeet niet dat u moet betalen voor iemands recht op privacy, vertrouwelijkheid en bescherming tegen schade en vergelding.Dit geldt met name als het om kinderen gaat.

• De wetten van een land of intellectuele eigendomsrechten beschermen het nieuws dat u wilt publiceren.

• De relevantie van het verhaal is beperkt tot een kleine kringof gemeenschap.

• Het verhaal is van persoonlijke aard dat niet belangrijk is voor het grote publiek.

• De ‘feiten’ van je verhaal kunnen niet worden bewezen – een verhaalje hebt alleen maar het idee dat het geen nieuwswaarde heeft.

• Dien nooit ongepast materiaal in bij de media/verslaggevers. Je krijgt dan een negatieve reputatie en je materiaal wordt weggegooid zodra een verslaggever het ontvangt.Je moet jezelf profileren als een persoon die betrouwbaar is om accurate, beknopte en nieuwswaardige verhalen te vertellen.

• Je gedachten zijn niet op orde — het wie, wat, waar, wanneer, waarom,en welk deel van het verhaal dat je wilt vertellen onbekend of onduidelijk is.

• Je persbericht is niet definitief: als je er een op maandag verstuurt en een ander met wijzigingen/correcties op dinsdag, wordt je geloofwaardigheid ondermijnd.

• De publiciteitsdoelen voor de lange/korte termijn zijn niet bereikt.

• Persmateriaal is niet volledig ontwikkeld.Het persbericht, de mediakit en ander promotiemateriaal moeten allemaal worden afgerond en klaar zijn voor verspreiding ruim voordat er contact wordt opgenomen met een verslaggever.

• U vindt het niet prettig om over een bepaald onderwerp te praten of het te bespreken. Het is beter om te zeggenniets dan iets zeggen waar je later spijt van krijgt.Als je eenmaal met de media/verslaggever hebt gesproken, zal het moeilijk zijn om terug te komen op wat je hebt gezegd.

• Je wilt niet ‘geciteerd’ worden.Tenzij je een hele goede tip of informatie hebt, houden verslaggevers er niet van om off the record te gaan.

• Je bent niet bekend met de achtergrond van een ‘verhaal’ of de volgorde van gebeurtenissen: persoonlijke meningenzijn geen nieuws.

• Het verhaal dat je verteld wilt hebben, heeft geen ‘invalshoek’;het is niet nieuws;heeft geen human interest-aspect – de meeste mensen zullen zich niet kunnen inleven in het verhaal;als het niet relevant is voor de huidige gebeurtenissen;het voegt weinig diepte/impact toe aan een populair verhaal waar de media zich op richten.

Heroverweeg: is mijn verhaal NIEUW, het is beknopt en duidelijk, kort, scherp en eenvoudig, is het juist?onder de loep nemen?Als je op de meeste van deze vragen “ja” kunt antwoorden, ga je gang en neem contact op met een verslaggever.