1. Homepage
  2. Wetenschap

Waarom we geesteswetenschap nodig hebben in de veranderende tijden

Waarom we geesteswetenschap nodig hebben in de veranderende tijden
0

Waarom we in veranderende tijden spirituele wetenschap nodig hebben

Het woord geest en wetenschap zijn twee woorden die met elkaar in tegenspraak zijn, gezien de mate van verdeeldheid die de voorstandersvan elk kan getuigen door de decennia in de menselijke geschiedenis.Geest is een toespeling op de ziel, terwijl wetenschap iets is waaruit men een hypothese en conclusies kan trekken na het toepassen van de verschillende methodologieën van menselijke observatie.Maar als we een poging gaan doen om deze twee vakgebieden op een geïntegreerde manier te benaderen, dan kan men de term ‘Spirituele wetenschap’ gebruiken.

Spirituele wetenschap kanworden gezien als zowel een wetenschap als een religie, of als een daad van bemiddeling – een filosofie.Het is gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner (27 februari 1861 – 30 maart 1925), een filosoof, sociaal genie en architect.Hij richtte de beweging van antroposopie op en postuleerde een geloofssysteem dat de materiële wereld integreert met de spirituele wereld.Deze integratie is gericht op spirituele ondersteuning die een individu kan bereiken door interactie met het fysieke vlak door het verwerven van wijsheid en kennis, met de bewuste inspanning om een ​​pleitbezorger te zijn van liefde, humanisme en het algemene welzijn van de mensheid.In deze benadering kan men de staat van goddelijk zijn bereiken en in harmonie zijn met de entiteit van God.In Rudolfs vroege werk over antroposofie schreef hij de termen “Philosophy of Freedom”, die betrekking hebben op de vrijheid van de mens om zijn eigen kijk op de mensheid en het universum te creëren in het licht van zijn eigen unieke geloofssystemen die resulteerden invan onafhankelijk denken en interacties met de buitenwereld.

Het is onvermijdelijk dat we het woord ‘God’ tegenkomen in deze verhandeling, en dat is tegenstrijdig omdat hetonmogelijk een verband te vinden tussen wetenschap en het idee van een allesomvattende Schepper.Creationisme is in direct conflict met de evolutietheorie van Charles Darwin (ik laat het aan u over om zelf te beslissen of het nog steeds een theorie is), waardoor het debat nog lang niet tot een conclusie komt.Geesteswetenschap daarentegen is niet onvermurwbaar met betrekking tot de leringen van verschillende religies.

In plaats van religie tegen te spreken, maakt het gebruik van de universele wijsheid en kennis die men in zijn studie kan verwerven.Geesteswetenschap kan zich niets aantrekken van het alomtegenwoordige conflict tussen de twee, want hoewel ze de nadruk legt op het belang van observatie en kritisch denken, accepteert ze nog steeds de notie van mysterie en fenomenen die de huidige wetenschappelijke processen niet kunnen verklaren.

Een van de overtuigende feiten van de geesteswetenschap is dat ze gebruik maakt van vele stromingen die voet aan de grond hebben in zowel het spirituele als het wetenschappelijke discours, en de combinatie daarvan, zoals metafysica, scheikunde, desociale wetenschappen, kunst, literatuur en vele anderen.De bruikbaarheid ervan in de steeds veranderende wereld en de nadruk op vooruitgang naar een groot aantal menselijke inspanningen, maken het des te gunstiger voor de mensheid.Het voorkomt verdeeldheid tussen verschillende bevolkingsgroepen vanwege het universele standpunt over elk facet van alle menselijke aangelegenheden.

Zelfs als de oorspronkelijke organisaties die antroposofie bepleiten, zijn verdwenen of verzonken onder het maatschappelijk bewustzijn, blijven de leerstellingen vanGeesteswetenschap doordringt nog steeds het menselijk bewustzijn en wordt veel toegepast als gevolg van de veranderende tijden en het natuurlijke instinct van de mens om boven zichzelf uit te stijgen en van de wereld een betere plek te maken voor iedereen.

Je bent misschien geïnteresseerd in
organische-chemie-101