1. Homepage
  2. Gezondheid

Waarom heb je een zorgverzekering nodig?

Waarom heb je een zorgverzekering nodig?
0

Waarom heb je een ziektekostenverzekering nodig?

Gezondheid is rijkdom, zeggen ze, en iedereen moet zich financieel en emotioneel voorbereiden op de mogelijkheid van gezondheidsproblemen die zich kunnen voordoenmanier op elk moment in de toekomst.Mensen zeggen dat de enige dingen die zeker zijn in het leven belastingen en de dood zijn.Misschien moet ziekte ook in die lijst worden opgenomen, omdat iedereen op elk moment ziek kan worden.

Iemand beseft pas hoe belangrijk het is zich voor te bereiden op de mogelijkheid van gezondheidsproblemen als hijal getroffen door een kwaal en hij heeft zich er financieel niet op voorbereid.Als die tijd aanbreekt, wordt de zieke niet alleen geconfronteerd met dringende gezondheidsproblemen, maar ook met onbetaalde rekeningen.

De meeste Amerikanen zijn zich bewust van het belang van een ziektekostenverzekering.Er zijn echter nog steeds Amerikanen die om verschillende redenen geen dekking voor gezondheidszorg hebben, en een daarvan is de stijgende kosten van de ziektekostenverzekering.

De prijs van gezondheidszorg in de Verenigde Statenneemt toe en de meeste Amerikaanse gezinnen kunnen het zich niet meer veroorloven zonder een ziektekostenverzekering.De kosten van de gezondheidszorg zijn gestegen vanwege het aantal mensen dat jaarlijks in en uit het ziekenhuis komt.Het lijkt erop dat de ongezonde manier van leven van de meeste Amerikanen plus het toenemende aantal oude mensen in Amerika de vraag naar gezondheidszorg tot het uiterste drijft.

Uit onderzoek blijkt dat ten minste de helft van deAmerikaanse gezinnen konden de ziektekostenverzekering niet betalen vanwege onvoldoende inkomen.De meeste Amerikaanse werknemers die jaarlijks niet meer dan vijftigduizend dollar verdienen, werken voor kleine bedrijven die geen ziektekostenverzekering of dekking bieden.

Er zijn bestaande ziektekostenverzekeringsprogramma’s die worden aangeboden door de overheid, zoals Medicaid, maarer zou meer moeten worden gedaan om de mensen over deze programma’s voor te lichten.Sommige mensen die mogelijk in aanmerking komen voor de gezondheidsprogramma’s van de overheid, zijn niet op de hoogte van het bestaan ​​van het programma en hoe ze zich voor dat programma kunnen kwalificeren.Vaak is de bureaucratie ook een van de redenen waarom sommige Amerikanen geen gebruik hebben gemaakt van de gezondheidsprogramma’s.

Verantwoord ouderschap betekent niet alleen gezondheidszorg bieden aan de ouders, maar ook aan hun kinderen.De overheid biedt gratis en goedkope gezondheidsprogramma’s aan voor gekwalificeerde kinderen van Amerikanen en voor kinderen van immigranten.Dergelijke gezondheidsprogramma’s bieden dekking voor verschillende ziektekosten, zoals medicijnen, honoraria voor artsen en zelfs betaling voor ziekenhuisopname.

Elk gezin moet zich bewust zijn van het belang van gezondheidszorgdekking.Daarom zou elk gezin moeten investeren in een kwaliteitszorgprogramma, vooral in een tijd waarin de ouders nog kunnen werken en de juiste ziektekostenverzekering kunnen betalen.Gezinnen die de ziektekostenverzekering niet kunnen betalen maar wel in aanmerking komen voor dekking van de staatsgezondheidszorg, moeten onderzoek doen naar de verschillende gezondheidsprogramma’s van de overheid en het programma aanvragen dat bij hen past.

Je bent misschien geïnteresseerd in