1. Homepage
  2. Gezondheid

Wereld Geestelijke Gezondheidsdag 2008

Wereld Geestelijke Gezondheidsdag 2008
0

Werelddag van de geestelijke gezondheid 2008

De dag van de geestelijke gezondheid, die wordt gevierd op 10 oktober, is een internationale educatieve campagne die tot doel heeft de kennis over geestelijke gezondheid uit te breiden naar onwetende mensen.In 1992 werd het voor het eerst waargenomen door de World Federation for Mental Health als een jaarlijkse activiteit.

Elke viering van dit wereldwijde evenement heeft een thema dat tot doel heeft de zorgen vande World Federation for Mental Health over specifieke problemen.

Voor het thema van dit jaar kozen de organisatoren ervoor om van geestelijke gezondheidsproblemen een wereldwijde prioriteit te maken, tenslotte is geestelijke gezondheid een internationale zorg.Het is bekend dat niet alleen Amerikanen, Canadezen of andere hooggeïndustrialiseerde burgers de problemen ervaren die worden veroorzaakt door geestelijke gezondheid.Psychische stoornissen kiezen hun slachtoffers niet.Ze komen voor in alle culturen, in alle leeftijden en bij beide geslachten.

Het trieste is echter dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het helpen van mensen met geestelijke gezondheid.Wij, Amerikanen, hebben geluk omdat onze regering, onze gezondheidsautoriteiten en vele andere organisaties zich inzetten om de oorzaken te mobiliseren om mensen met geestelijke gezondheid te helpen.Maar zelfs onze huidige inspanningen zijn niet genoeg.In veel landen, eigenlijk in bijna alle landen ter wereld, wordt echter te weinig aandacht besteed aan geestelijke gezondheid.Dit wordt nog verergerd door een gebrek aan geld, door een gebrek aan faciliteiten en door een gebrek aan bijna alle middelen die nodig zijn om de oorzaken die verband houden met geestelijke gezondheid te bevorderen.

Voor dit jaar heeft de World Federation forGeestelijke gezondheid maakte er een punt van om ieders bezorgdheid te zoeken in de strijd tegen geestelijke gezondheid.Dit wordt gedaan door het versterken van diensten en de participatie van de burgers.

Ook zal WMHDAY 2008 aandacht besteden aan de huidige behoeften van mensen met geestelijke gezondheid en de ontwikkelingen van huidige methodologieën, behandelingsopties en beheervan geestelijke gezondheid.Belangenbehartiging is de sleutel en het doel van dit jaar is om het gevoel van belangenbehartiging bij alle mensen te integreren, zodat verandering mogelijk wordt.WMHDAY 2008 pleit er ook voor dat het oplossen van geestelijke gezondheidsproblemen ook kan worden vergemakkelijkt door de juiste informatie aan alle soorten mensen te geven door betrouwbare bronnen te bieden.

Het is tijd dat de wereld gaat luisteren.Dankzij het team van dit jaar konden we het stigma en de discriminatie van mensen met psychische stoornissen wegnemen.Door juiste openbare informatie zouden mensen die niet aan dergelijke aandoeningen lijden hun lijdende tegenhangers begrijpen en hen kunnen helpen hun leven te verbeteren.En door de juiste informatie te verstrekken aan het onwetende publiek, konden ze hun leven delen met die mensen met psychische stoornissen.

Genoeg voor het gekakel van tongen na een ellendige gebeurtenis veroorzaakt doorzeg maar een geesteszieke persoon.Genoeg met de dagelijkse pijnen die mensen met psychische stoornissen ervaren omdat het publiek onvoldoende kennis heeft over de aard van hun stoornissen.Genoeg met de onrechtvaardige behandeling van deze noodlijdende individuen.Ze hebben hulp nodig, geen discriminatie.Steun geen stigma.

We horen het altijd in het nieuws.Een vader vermoordde zijn familie en pleegde daarna zelfmoord.Een tiener doodde zijn leeftijdsgenoten en richtte het pistool tegen hem en pleegde daarna zelfmoord.Een moeder vermoordde haar kinderen en werd naar een psychiatrische inrichting gestuurd.Waarom moeten we altijd wachten tot er iets gebeurt voordat we actie ondernemen?

Waarom luisteren we niet nu naar het pijnlijke lijden van geesteszieken en bieden we ze de juiste dienstenze nodig hebben en verdienen?Werelddag voor geestelijke gezondheid 2008 ondersteunt op subtiele wijze de overtuiging dat de wereld een betere plek zou zijn als we mensen met psychische stoornissen konden begrijpen en helpen.